Ønskeliste 0 Kurv 0 min konto
Unikke stoffer fra hele verden | Gratis fragt fra €80

Afbestillingspolitik & afbestillingsformular

Forbrugerne er berettiget til fortrydelsesret på følgende betingelser, hvorved forbrugeren er en fysisk person, der indgår en retlig handel med formål, der hovedsageligt hverken er kommerciel eller selvstændig:

A. Afbestillingspolitik

Tilbagetrækning

Du har ret til at trække inden fjorten dage uden at give en grund denne kontrakt.

I tilfælde af kontrakter om levering af varer er fortrydelsesfristen fjorten dage fra den dag, hvor du eller en af ​​dig opkaldt tredjemand, som ikke er fragtfører, tog de sidste varer i besiddelse.

I modsætning herfra er fortrydelsesfristen i tilfælde af en kontrakt om regelmæssig levering af varer over en fastsat periode fjorten dage fra den dag, hvor du eller en af ​​dig nævnt tredjemand, som ikke er fragtføreren, tog besiddelse af første varer eller Har.

Ved aftaler om levering af data, der ikke er på en fysisk databærer, og som er produceret og leveret i digital form (digitalt indhold), er fortrydelsesfristen fjorten dage fra den dag, kontrakten blev indgået.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Ubuntu World UG (begrænset ansvar), Ringstr. 11, 65451 Kelsterbach, Tyskland, Tlf.: 06107 - 713 9749, e-mail: info@truefabrics.de) ved hjælp af en klar erklæring (f.eks. et brev sendt med post eller e-mail) om din beslutning om at acceptere dette til ophæve kontrakten. Du kan bruge den vedhæftede prøvefortrydelsesformular til dette, men dette er ikke obligatorisk.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Hvis du trækker dig fra denne aftale, har vi valgt alle betalinger, vi har modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger (bortset fra de ekstra omkostninger, der følger af, at du vælger en anden leveringsmetode end den mest gunstige standardlevering, vi tilbyder skal tilbagebetale øjeblikkeligt og senest inden for fjorten dage fra den dato, hvor meddelelsen om din tilbagekaldelse af denne kontrakt er nået til os. Til denne tilbagebetaling bruger vi de samme betalingsmidler, som du brugte i den oprindelige transaktion, medmindre andet er aftalt med dig; Under ingen omstændigheder vil du blive opkrævet for disse refusionsgebyrer.

Bei Verträgen zur Lieferung von Waren können wir die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpist.

Du skal returnere varerne til os straks og under alle omstændigheder senest fjorten dage fra den dato, hvor du informerer os om annulleringen af ​​denne kontrakt. Fristen er opfyldt, hvis du sender varerne inden for en frist på fjorten dage.

Du bærer de umiddelbare omkostninger ved returnering af varerne.

Du behøver kun at betale for eventuel forringelse af varernes værdi, hvor værdien tabet skyldes en undersøges arten, karakteristika og funktion godshåndtering.

Udelukkelse eller for tidlig opsigelse af fortrydelsesretten

Fortrydelsesretten gælder ikke for forbrugere, der på tidspunktet for kontraktens indgåelse ikke hører til nogen EU-medlemsstat, og hvis eneste bopæl og leveringsadresse ligger uden for Den Europæiske Union på tidspunktet for kontraktens indgåelse.

Fortrydelsesretten udløber før tid ved kontrakter om levering af digitalt indhold, hvis vi er begyndt at opfylde kontrakten, efter at du udtrykkeligt har accepteret, at vi påbegynder opfyldelsen af ​​kontrakten inden udløbet af fortrydelsesfristen, har du bekræftet at os, at du er bekendt med, at du med dit samtykke mister din fortrydelsesret, når opfyldelsen af ​​kontrakten påbegyndes, og vi har givet dig en bekræftelse af kontrakten på et varigt medium, hvori kontraktens indhold, herunder de førnævnte krav mhp. fortrydelsesrettens for tidlige udløb, gengives.

Generel information om returnering af varer

1) Undgå beskadigelse og forurening af varerne. Ret varerne tilbage i deres originale emballage med alt tilbehør og alle emballagekomponenter tilbage til os. Brug om nødvendigt en beskyttende ydre emballage. Hvis du ikke længere har den originale emballage, skal du sørge for passende emballage for tilstrækkelig beskyttelse mod transportskader.
2) Venligst returner ikke varerne til os, der er betalt.
3) Bemærk, at ovennævnte numre 1-2 ikke er en forudsætning for effektiv udøvelse af fortrydelsesretten.

B. Tilbagekaldelsesformular

Hvis du vil tilbagekalde kontrakten, bedes du udfylde denne formular og sende den tilbage.

An

Ubuntu World UG (begrænset ansvar)
ringgade 11
65451 Kelsterbach
Tyskland

E-mail: info@truefabrics.de

Jeg / vi (*) hermed ophæver den kontrakt, der er indgået af mig / os (*) for køb af følgende varer (*) / levering af følgende tjeneste (*):

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Bestilt på (*) ____________ / modtaget den (*) __________________

________________________________________________________
Navn på forbrugeren

________________________________________________________
Adresse til forbrugeren

________________________________________________________
Underskrift af forbruger (er) (kun når meddelt på papir)

_________________________
dato

(*) Slet efter omstændighederne