önskelistan 0 Shopping 0 mitt konto
Unika tyger från hela världen | Fri frakt från €80

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 1. Tillämpningsområde
 2. slutsats
 3. tillbakadragande
 4. Priser och betalningsvillkor
 5. Leverans- och leveransvillkor
 6. Upplåtelse av användningsrättigheter för digitalt innehåll
 7. Kontraktslängd och kontraktsuppsägning för abonnemangskontrakt
 8. Äganderätts
 9. Mängelhaftung (Gewährleistung)
 10. Ansvar
 11. Einlösung von Aktionsgutscheinen
 12. Inlösen av presentkort
 13. Gällande lag
 14. jurisdiktion
 15. Alternativ tvistlösning

1) Omfattning

1.1 Dessa allmänna villkor (nedan kallade "GTC") för Ubuntu World UG (begränsat ansvar) (nedan ”säljare”) gäller för alla avtal om leverans av varor som en konsument eller företagare (nedan ”kund”) sluter med säljaren med avseende på de varor som säljaren presenterar i sin webbutik. Införandet av kundens egna villkor motsägs härmed, om inte annat har avtalats.

1.2 Dessa allmänna avtal gäller i enlighet med avtal för leverans av kuponger, om inte annat regleras.

1.3 Dessa allmänna avtal gäller i enlighet med avtal för tillhandahållande av digitalt innehåll, om inte annat regleras. Digitalt innehåll i den mening som avses i dessa villkor är data som skapas och görs tillgänglig i digital form.

1.4 En konsument i den mening som avses i dessa villkor är varje fysisk person som sluter en juridisk transaktion för ändamål som huvudsakligen varken är kommersiella eller deras självständiga yrkesverksamhet.

1.5 En företagare i den mening som avses i dessa villkor är en fysisk eller juridisk person eller ett juridiskt partnerskap som vid ingåendet av en juridisk transaktion agerar i utövandet av sin kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet.

1.6 Beroende på säljarens produktbeskrivning kan kontraktsföremålet vara både köp av varor genom engångsleverans och köp av varor genom permanent leverans (nedan "abonnemangskontrakt"). Med abonnemangsavtalet förbinder sig säljaren att leverera de avtalsenligt skyldiga varorna till kunden under den avtalade avtalsperiodens varaktighet inom de avtalsenliga skyldiga tidsintervallen.

1.7 Beroende på säljarens beskrivning av innehållet kan föremålet för avtalet vara både engångsförmedling av digitalt innehåll och regelbunden tillhandahållande av digitalt innehåll (nedan kallat "prenumerationsavtal"). Med abonnemangsavtalet förbinder sig säljaren att tillhandahålla kunden det avtalsenliga skyldiga digitala innehållet under den avtalade avtalsperiodens varaktighet med avtalade tidsintervall.

2) Slutsats

2.1 Produktbeskrivningarna i säljarens onlinebutik representerar inte bindande erbjudanden från säljarens sida, utan tjänar till att lämna ett bindande erbjudande från kunden.

2.2 Kunden kan lämna erbjudandet via onlinebeställningsformuläret integrerat i säljarens nätbutik. Efter att ha lagt de valda varorna i den virtuella varukorgen och gått igenom den elektroniska beställningsprocessen, lämnar kunden ett juridiskt bindande avtalserbjudande med avseende på varorna som finns i kundvagnen genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen. Vidare kan kunden även lämna erbjudandet till säljaren via e-post, via kontaktformuläret online eller per telefon.

2.3 Säljaren kan acceptera kundens erbjudande inom fem dagar,

 • genom att sända kunden en skriftlig bekräftelse på beställning eller en orderbekräftelse skriftligen (fax eller e-post), och omfattningen av orderbekräftelsen till kunden är relevant, eller
 • genom att förse kunden med de beställda varorna, där graden av tillgång av varor till kund är relevant, eller
 • genom efter leverans av sin beställning, instruerar han kunden att betala.

Liegen mehrere der vorgenannten Alternativen vor, kommt der Vertrag i dem Zeitpunkt zustande, i dem eine der vorgenannten Alternativ zuerst eintritt. Die Frist zur Annahme des Angebots beginnt am Tag nach der Absendung des Angebots durch den Kunden zu laufen und endet mit dem Ablauf des fünften Tages, welcher deuf Absendung des Angebots folgt. Nimmt der Verkäufer das Angebot des Kunden innerhalb vorgenannter Frist nicht en, så giltig dör som Ablehnung des Angebots mit der Folge, dass der Kunde nicht mehr a seine Willenserklärung gebunden ist.

2.4 Om du väljer en betalningsmetod som erbjuds av PayPal, behandlas betalningen via betaltjänstleverantören PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nedan: "PayPal"), omfattas av PayPals användarvillkor, tillgängliga på https://www.paypal.com/ de/webappar/mpp/ua/användaravtal-full eller - om kunden inte har ett PayPal-konto - under villkoren för betalningar utan PayPal-konto, som kan ses på https://www.paypal.com/ de/webappar/mpp/ua/privacywax-full. Om kunden betalar med en betalningsmetod som erbjuds av PayPal och som kan väljas i onlinebeställningsprocessen, förklarar säljaren att han accepterar kundens erbjudande redan vid den tidpunkt då kunden klickar på knappen som slutför beställningsprocessen.

2.5 När du lämnar ett erbjudande via säljarens onlinebeställningsformulär sparas kontraktstexten av säljaren efter att avtalet har slutits och skickas till kunden i textform (t.ex. e-post, fax eller brev) efter att kunden har skickat sin beställning. Eventuell ytterligare tillhandahållande av kontraktstexten från säljaren sker inte. Om kunden har skapat ett användarkonto i säljarens onlinebutik innan han skickar sin beställning arkiveras beställningsuppgifterna på säljarens webbplats och kan nås gratis av kunden via sitt lösenordsskyddade användarkonto genom att tillhandahålla motsvarande inloggningsdata.

2.6 Innan den bindande beställningen lämnas via säljarens onlinebeställningsformulär kan kunden identifiera eventuella inmatningsfel genom att noggrant läsa informationen som visas på skärmen. Ett effektivt tekniskt medel för bättre igenkänning av inmatningsfel kan vara webbläsarens förstoringsfunktion, med hjälp av vilken visningen på skärmen förstoras. Kunden kan korrigera sina uppgifter som en del av den elektroniska beställningsprocessen med hjälp av de vanliga tangentbords- och musfunktionerna tills han klickar på knappen som avslutar beställningsprocessen.

2.7 För att skriva in kontraktet kan du använda tyska som ditt föredragna språk.

2.8 Orderhantering och kontakt utförs vanligtvis via e-post och automatiserad orderhantering. Kunden måste se till att den e-postadress som han tillhandahållit för att behandla beställningen är korrekt så att de e-postmeddelanden som säljaren skickar kan tas emot på denna adress. I synnerhet måste kunden se till att alla e-postmeddelanden som sänds av säljaren eller tredje part i uppdrag av säljaren för att behandla beställningen kan levereras när SPAM-filter används.

3) Rätt till återkallelse

3.1 Konsumenter har i allmänhet ångerrätt.

3.2 Mer information om ångerrätten finns i säljarens avbokningsregler.

3.3 Ångerrätten gäller inte för konsumenter som vid tidpunkten för avtalets ingång inte tillhör någon av EU: s medlemsstater och vars enda hemort och leveransadress ligger utanför Europeiska unionen vid avtalets ingång.

4) Priser och betalningsvillkor

4.1 Om inget annat anges i säljarens produktbeskrivning är de angivna priserna totala priser som inkluderar lagstadgad moms. Eventuella ytterligare leverans- och leveranskostnader som kan uppstå specificeras separat i respektive produktbeskrivning.

4.2 Vid leveranser till länder utanför Europeiska unionen kan ytterligare kostnader uppstå som säljaren inte ansvarar för och som bärs av kunden. Dessa inkluderar till exempel kostnader för överföring av pengar via kreditinstitut (t.ex. överföringsavgifter, växelkursavgifter) eller importtullar eller skatter (t.ex. tullavgifter). Sådana kostnader kan också uppstå i samband med överföring av medel om leveransen inte sker till ett land utanför Europeiska unionen, men kunden gör betalningen från ett land utanför EU.

4.3 Betalningsalternativet kommer att meddelas kunden i säljarens onlinebutik.

4.4 Om förskottsbetalning via banköverföring har avtalats, ska betalning ske direkt efter avtalets ingående, såvida inte parterna har kommit överens om ett senare förfallodag.

4.5 Bei Auswahl ener über den Zahlungsdienst „PayPal“ angebotenen Zahlungsart erfolgt die Zahlungsabwicklung über PayPal, wobei sich PayPal hierzu auch der Dienste dritter Zahlungsdienstleister bedienen kan. Sofern der Verkäufer über PayPal auch Zahlungsarten anbietet, bei denen er gegenüber dem Kunden in Vorleistung geht (z. B. Rechnungskauf oder Ratenzahlung), tritt er seine Zahlungsforderung insoweit an PayPal bzw. an den von PayPal beauftragten und dem Kunden konkret benannten Zahlungsdienstleister ab. Vor Annahme der Abtretungserklärung des Verkäufers führt PayPal bzw. der von PayPal beauftragte Zahlungsdienstleister unter Verwendung der übermittelten Kundendaten eine Bonitätsprüfung durch. Der Verkäufer behält sich vor, dem Kunden die ausgewählte Zahlungsart im Falle eines negativen Prüfungsergebnisses zu verweigern. Bei Zulassung der ausgewählten Zahlungsart hat der Kunde den Rechnungsbetrag innerhalb der vereinbarten Zahlungsfrist bzw. in den vereinbarten Zahlungsintervallen zu bezahlen. Er kan in diesem Fall nur an PayPal bzw. den von PayPal beauftragten Zahlungsdienstleister mit schuldbefreiender Wirkung leisten. Der Verkäufer bleibt jedoch auch im Falle der Forderungsabtretung zuständig für allgemeine Kundenanfragen z. B. zur Ware, Lieferzeit, Versendung, Retouren, Reklamationen, Widerrufserklärungen und -zusendungen oder Gutschriften.

4.6 När du väljer en via betaltjänsten "Stripe”För den betalningsmetod som erbjuds sker betalning via betaltjänstleverantören Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (nedan "Stripe"). Individen om Stripe De betalningsmetoder som erbjuds kommuniceras till kunden i säljarens webbshop. För att behandla betalningar kan du Stripe betjäna andra betaltjänster för vilka särskilda betalningsvillkor kan gälla, för vilka kunden kan informeras separat. Mer information om Stripe finns på internet https://stripe.com/ de tillgängliga.

4.7 Om du väljer betalningssätt för köp på konto förfaller köpeskillingen efter att varan har levererats och fakturerats. I detta fall ska köpeskillingen betalas inom 7 (sju) dagar från mottagandet av fakturan utan avdrag, om inte annat avtalats. Säljaren förbehåller sig rätten att endast erbjuda köpet på konto betalningsmetod upp till en viss ordervolym och att neka denna betalningsmetod om den angivna ordervolymen överskrids. I detta fall kommer säljaren att påpeka en motsvarande betalningsbegränsning för kunden i sin betalningsinformation i onlinebutiken.

4.8 Vid abonnemangskontrakt förfaller köpeskillingen för varan som ska levereras permanent till förskottsbetalning för det avtalade leveransintervallet. Respektive betalningsalternativ för prenumerationen kommer att meddelas kunden i säljarens nätbutik. Om betalningsmetoden för SEPA autogiro väljs och ett motsvarande SEPA autogiro fullmakt utfärdas, kommer belopp som ska betalas att dras från kundens bankkonto i början av det nya leveransintervallet. Om autogiro inte löses på grund av otillräckliga medel på kontot eller för att felaktiga bankuppgifter har lämnats, eller om kunden motsätter sig debiteringen trots att han inte har rätt till det, ska kunden stå för de avgifter som resp. bank om han är ansvarig för detta . Säljaren förbehåller sig rätten att göra en kreditprövning vid val av autogirobetalningssätt och att avvisa denna betalningsmetod om kreditprövningen är negativ.

5) fraktvillkor

5.1 Om säljaren erbjuder sig att frakta varan, kommer leveransen att ske inom det leveransområde som anges av säljaren till den leveransadress som kunden angett, om inte annat avtalats. Vid handläggning av transaktionen är den leveransadress som anges i säljarens orderhantering avgörande.

5.2 Vid abonnemangsavtal ska kunden omedelbart informera säljaren om eventuella ändringar av leveransadressen.

5.3 Om leveransen av varorna misslyckas av skäl som kunden ansvarar för, ska kunden bära de rimliga kostnaderna för säljaren. Detta gäller inte fraktkostnaderna om kunden effektivt utövar sin ångerrätt. För returkostnaderna, om kunden utövar sin ångerrätt, gäller bestämmelserna i säljarens avbeställningspolicy.

5.4 Om kunden agerar som företagare övergår risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av det sålda varan på kunden så snart säljaren har levererat varan till speditören, transportören eller den person eller institution som annars anvisats att transportera. ut sändningen. Om kunden agerar som konsument övergår risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av de sålda varorna i allmänhet först när varorna överlämnas till kunden eller en person som är behörig att ta emot dem. Trots detta är risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av det sålda varan, även hos konsumenter, redan överförd till kunden så snart säljaren har levererat varan till speditören, transportören eller den person eller institution som annars anvisats till utföra transporten, om kunden har uppdragit åt speditören, transportören eller den person eller institution som annars utsetts att utföra transporten och säljaren inte tidigare har angett denna person eller institution till kunden.

5.5 Säljaren förbehåller sig rätten att återkalla avtalet vid felaktig eller felaktig egenleverans. Detta gäller endast om säljaren inte är ansvarig för leveransen och säljaren har slutfört en specifik säkringstransaktion med leverantören med vederbörlig försiktighet. Säljaren kommer att göra alla rimliga ansträngningar för att skaffa varorna. I händelse av varornas otillgänglighet eller endast delvis tillgänglighet kommer kunden att informeras omedelbart och ersättningen återbetalas omedelbart.

5.6 Om säljaren erbjuder varorna för hämtning kan kunden hämta ut de beställda varorna inom de öppettider som säljaren anger på den adress som säljaren har angett. I detta fall kommer inga fraktkostnader att debiteras.

5.7 Kuponger tillhandahålls kunden enligt följande:

 • genom att ladda ner
 • e-post
 • med post

5.8 Digitalt innehåll tillhandahålls till kunden enligt följande:

 • genom direktåtkomst via företagarens hemsida
 • genom att ladda ner
 • e-post

6) Beviljande av användningsrättigheter för digitalt innehåll

6.1 Om inte annat anges i beskrivningen av innehållet i säljarens nätbutik, ger säljaren kunden den icke-exklusiva, lokala och tidsmässigt obegränsade rätten att använda innehållet uteslutande för privata ändamål.

6.2 En överföring av innehållet till tredje part eller skapande av kopior för tredje part utanför räckvidden av dessa villkor är inte tillåtet om inte säljaren har samtyckt till en överföring av avtalslicensen till tredje part.

6.3 I den mån avtalet avser engångsförmedling av digitalt innehåll, träder beviljandet av rättigheter i kraft först när kunden har betalat den skyldiga ersättningen i sin helhet. Säljaren kan preliminärt tillåta användningen av avtalsinnehållet även före denna tidpunkt. En överlåtelse av rättigheter sker inte genom ett sådant provisoriskt tillstånd.

7) Kontraktets varaktighet och uppsägning av abonnemangskontrakt

7.1 Prenumerationsavtal ingås på obestämd tid, men åtminstone för den minimiperiod som anges i respektive produktbeskrivning i säljarens nätbutik. Prenumerationsavtalet kan sägas upp under minimitiden med en uppsägningstid på en månad till slutet av minimitiden och efter minimitidens utgång när som helst med en uppsägningstid på en månad.

7.2 Rätten till extraordinär uppsägning av goda skäl förblir opåverkad. Ett viktigt skäl föreligger om den uppsägande parten, med hänsyn till alla omständigheter i det enskilda fallet och med en avvägning av båda parters intressen, inte kan förväntas fortsätta avtalsförhållandet till den avtalade uppsägningen eller till utgången av en uppsägningstid.

7.3 Avbokning kan göras skriftligen, i textform (t.ex. via e-post) eller i elektronisk form via den avbeställningsanordning (avbokningsknapp) som säljaren tillhandahåller på sin hemsida.

8) retention av titel

8.1 Säljaren förbehåller sig i förhållande till konsumenterna äganderätten till de levererade varorna tills det skyldiga köpeskillingen har betalats i sin helhet.

8.2 I förhållande till företagare förbehåller sig säljaren äganderätten till de levererade varorna tills alla anspråk från en pågående affärsrelation har reglerats till fullo.

8.3 Om kunden agerar företagare gäller även följande:

Om de levererade varorna bearbetas anses säljaren som tillverkare och förvärvar äganderätten till den nyskapade varan. Om bearbetningen sker tillsammans med annat material, förvärvar säljaren äganderätt i förhållandet mellan faktureringsvärdet på sina varor och de övriga materialens. Om säljarens vara kombineras eller blandas med en kunds vara, är detta att anse som huvudvaran, samäganderätt till varan i förhållandet mellan fakturavärdet på säljarens vara och fakturavärdet eller, om sådant saknas, till marknadsvärdet av huvudobjektet - till säljaren ca. I dessa fall anses kunden vara vårdnadshavare.

Kunden får varken pantsätta eller överlåta äganderätten till föremål som omfattas av äganderättsförbehåll eller rättigheter. Kunden har endast rätt att sälja de reserverade varorna vidare i den ordinarie verksamheten. Kunden överlåter alla uppkomna krav mot tredje part till säljaren i förskott till ett belopp av respektive fakturavärde (inklusive moms). Detta uppdrag gäller oavsett om de reserverade varorna har sålts vidare utan eller efter bearbetning. Kunden förblir behörig att driva in kraven även efter överlåtelsen. Säljarens befogenhet att själv driva in fordringarna förblir opåverkad. Säljaren kommer dock inte att driva in fordringarna så länge som kunden uppfyller sina betalningsförpliktelser gentemot säljaren, inte uteblir i betalningen och ingen ansökan om inledande av insolvensförfarande har lämnats in.

Kunden måste omedelbart meddela oss tillgång till varor som ägs eller samägs av säljaren eller till överlåtna anspråk. Han har att omedelbart överföra belopp som tilldelats säljaren eller indrivits av honom till säljaren, i den mån hans fordran är förfallen.

Om värdet av säljarens säkerhetsrättigheter överstiger beloppet av de säkrade fordringarna med mer än 10 %, frigör säljaren motsvarande andel av säkerhetsrättigheterna på kundens begäran.

9) Mängelhaftung (Gewährleistung)

Om inte annat anges i följande föreskrifter gäller bestämmelserna om lagstadgat ansvar för fel. Med avvikelse från detta gäller för avtal om leverans av varor följande:

9.1 Om kunden agerar som företagare,

 • säljaren har valet av typ av tilläggsprestation;
 • Vid nya varor är preskriptionstiden för defekter ett år från leverans av varan;
 • När det gäller begagnade varor är rättigheterna och kraven på grund av defekter uteslutna;
 • preskriptionstiden börjar inte igen om en ersättningsleverans görs inom ramen för felansvaret.

9.2 De ansvarsbegränsningar och förkortade tidsfrister som anges ovan gäller inte

 • för krav på skadestånd och ersättning av kostnader från kunden,
 • i händelse av att säljaren bedrägligt har dolt felet,
 • för varor som har använts till en byggnad i enlighet med normal användning och har orsakat dess brist,
 • för eventuell befintlig skyldighet från säljarens sida att tillhandahålla uppdateringar för digitala produkter vid avtal om leverans av varor med digitala element.

9.3 Dessutom gäller för företagare att de lagstadgade preskriptionstiderna för eventuell befintlig lagstadgad regressrätt förblir opåverkade.

9.4 Om kunden agerar som handlare i den mening som avses i § 1 i den tyska handelslagen (HGB), är han föremål för den kommersiella inspektions- och anmälningsskyldigheten i enlighet med § 377 i den tyska handelslagen (HGB). Om kunden inte följer de anmälningskrav som regleras där anses varan vara godkänd.

9.5 Om kunden agerar som konsument, ombeds han att klaga till leverantören om levererade varor med uppenbara transportskador och att informera säljaren om detta. Om kunden inte följer detta påverkar detta inte hans lagstadgade eller avtalsenliga anspråk på brister.

10) Ansvar

Säljaren är ansvarig gentemot kunden för alla avtalsmässiga, kvasikontraktuella och lagstadgade, inklusive skadeståndsanspråk och ersättning av kostnader enligt följande:

10.1 Säljaren är fullt ansvarig för alla juridiska skäl

 • vid uppsåt eller grov vårdslöshet,
 • i händelse av avsiktlig eller oaktsam skada på liv, lem eller hälsa,
 • på grundval av ett garantilöfte, om inte annat avtalats i detta avseende,
 • på grund av obligatoriskt ansvar såsom enligt produktansvarslagen.

10.2 Om säljaren av oaktsamhet bryter mot en väsentlig avtalsförpliktelse är ansvaret begränsat till den för avtalet typiska förutsebara skadan, såvida inte ansvaret är obegränsat enligt ovanstående stycke. Väsentliga avtalsförpliktelser är skyldigheter som avtalet ålägger säljaren enligt sitt innehåll för att uppnå syftet med avtalet, vars fullgörande är väsentligt för ett korrekt genomförande av avtalet och på vars efterlevnad kunden regelbundet kan lita på .

10.3 För övrigt är ett ansvar för säljaren uteslutet.

10.4 Ovanstående ansvarsbestämmelser gäller även i fråga om säljarens ansvar för hans ställföreträdare och juridiska ombud.

11) Enlösung von Aktionsgutscheinen

11.1 Kuponger som utfärdas gratis av säljaren som en del av kampanjer med en viss giltighetstid och som inte kan köpas av kunden (hädanefter "kampanjkuponger") kan endast lösas in i säljarens onlinebutik och endast inom den angivna perioden.

11.2 Kampanjkuponger kan endast lösas in av konsumenter.

11.3 Enskilda produkter kan uteslutas från kupongkampanjen om det finns en motsvarande begränsning från kampanjkupongens innehåll.

11.4 Kampanjkuponger kan endast lösas in innan beställningsprocessen har slutförts. Senare fakturering är inte möjlig.

11.5 Endast en kampanjkupong kan lösas in per beställning.

11.6 Varans värde måste vara minst lika med kampanjkupongens belopp. Eventuell återstående kredit återbetalas inte av säljaren.

11.7 Om värdet på kampanjkupongen är otillräcklig för att täcka beställningen kan en av de andra betalningsmetoderna som säljaren erbjuder väljas för att reglera skillnaden.

11.8 Krediten för en kampanjkupong betalas varken ut kontant eller ränta.

11.9 Kampanjkupongen återbetalas inte om kunden returnerar de varor som betalats helt eller delvis med kampanjkupongen inom ramen för hans lagstadgade ångerrätt.

11.10 Kampanjkupongen är endast avsedd att användas av den person som anges på den. En överföring av kampanjkupongen till tredje part är utesluten. Säljaren har rätt, men är inte skyldig, att kontrollera respektive kuponginnehavares materiella rätt.

12) Inlösen av presentkort

12.1 Kuponger som kan köpas via säljarens onlinebutik (hädanefter "presentkuponger") kan endast lösas in i säljarens onlinebutik, om inte annat anges i kupongen.

12.2 Presentkort och återstående saldo på presentkort kan lösas in i slutet av det tredje året efter det år då kupongen köptes. Återstående kredit krediteras kunden fram till utgångsdatumet.

12.3 Presentkort kan endast lösas in innan beställningsprocessen är klar. Senare fakturering är inte möjlig.

12.4 Endast en presentkupong kan lösas in per beställning.

12.5 Presentkort kan endast användas för köp av varor och inte för köp av ytterligare presentkort.

12.6 Om presentkortets värde inte är tillräckligt för att täcka beställningen kan en av de andra betalningsmetoderna som säljaren erbjuder väljas för att reglera skillnaden.

12.7 Återstoden på en presentkupong betalas varken kontant eller ränta.

12.8 Presentkortet kan överföras. Säljaren kan med en utsläppande effekt göra betalningar till respektive ägare som löser in presentkupongen i säljarens onlinebutik. Detta gäller inte om säljaren har kunskap eller grovt oaktsam okunnighet om respektive ägares icke-auktorisation, juridiska oförmåga eller brist på auktorisation.

13) Gällande lag

13.1 Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt der Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Waren. Bei Verbrauchern giltig diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des Staats, i dem der Verbraucher seinen gewöhichen Aufenthalt hat, entzogen wird.

13.2 Ferner gilt diese Rechtswahl im Hinblick auf das gesetzliche Widerrufsrecht nicht bei Verbrauchern, die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses keinem Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören und deren alleiniger Wohnsitz und Lieferadresse zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses außerhalb der Europä.

14) Jurisdiktion

Om kunden agerar som en handelsman, en offentlig juridisk person eller en särskild fond enligt offentlig rätt med sitt säte på Förbundsrepubliken Tysklands territorium, ska den exklusiva behörighetsorten för alla tvister som härrör från detta avtal vara säljarens affärsställe. Om kunden är belägen utanför Förbundsrepubliken Tysklands territorium, är säljarens affärsort exklusiva behörighetsområde för alla tvister som härrör från detta kontrakt, om kontraktet eller påståenden från kontraktet kan hänföras till kundens yrkesmässiga eller kommersiella verksamhet. I ovanstående fall har säljaren dock rätt att ringa domstolen på kundens affärsställe.

15) Alternativ tvistlösning

15.1 EU-kommissionen tillhandahåller en plattform för online tvistlösning under följande länk: https://ec.europa.eu/konsumenter/ eller

Diese Platform ska fungera som Anlaufstelle zur außergerichtlichen Begestung von Streitigkeiten aus Online-Kauf- oder Dienstleistungsverträgen, en denen En Verbraucher beteiliger ist.

15.2 Säljaren är varken skyldig eller villig att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentnämndsnämnd.