önskelistan 0 Shopping 0 mitt konto
Unika tyger från hela världen | Fri frakt från €80

Avbokningsregler & avbokningsformulär

Verbrauchern Steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede natürliche Personen, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können:

A. Avbeställningsregler

tillbakadragande

Du har rätt att dra sig tillbaka inom fjorton dagar utan att ge en anledning detta avtal.

Vid avtal om leverans av varor är ångerfristen fjorton dagar från den dag då du eller en av dig utsedd tredje part som inte är transportör tog de sista varorna i besittning.

Med avvikelse från detta är ångerfristen vid ett avtal om regelbunden leverans av varor under en bestämd tidsperiod fjorton dagar från den dag då du eller en av dig utsedd tredje part som inte är transportör tog över första varor eller Har.

Vid avtal om leverans av data som inte finns på en fysisk databärare och som produceras och tillhandahålls i digital form (digitalt innehåll) är uppsägningstiden fjorton dagar från den dag då avtalet ingicks.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Ubuntu World UG (begränsat ansvar), Ringstr. 11, 65451 Kelsterbach, Tyskland, Tel.: 06107 - 713 9749, e-post: info@truefabrics.de) genom ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev skickat per post eller e-post) om ditt beslut att acceptera detta till häva avtalet. Du kan använda det bifogade exemplet på återkallelseformuläret för detta, men detta är inte obligatoriskt.

För att möta den deadline indragning, är det tillräckligt att du skickar in ditt meddelande om ångerrätt innan ångerfristen.

Folgen des Widerrufs

Om du drar dig ur detta avtal har vi valt alla betalningar som vi har fått från dig, inklusive leveransavgifter (med undantag för de extra kostnader som uppstår genom att du väljer en annan leveransmetod än den mest fördelaktiga standardleveransen vi erbjuder måste återbetala omedelbart och senast inom fjorton dagar efter det att meddelandet om din återkallelse av detta avtal har nått oss. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde i den ursprungliga transaktionen, såvida inte annat avtalats med dig; I inga fall debiteras du för dessa återbetalningsavgifter.

Bei Verträgen zur Lieferung von Waren können wir die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpist.

Du måste returnera varorna till oss omedelbart och under alla omständigheter senast fjorton dagar från det datum då du informerar oss om uppsägningen av detta kontrakt. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna före utgången av fjorton dagar.

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

Du behöver bara betala för värdeminskning av varorna, där värdeminskning beror på en nödvändig för att förvissa sig, egenskaper och funktion godshantering.

Uteslutning eller för tidig uppsägning av ångerrätten

Ångerrätten gäller inte för konsumenter som vid tidpunkten för avtalets ingång inte tillhör någon av EU: s medlemsstater och vars enda hemort och leveransadress ligger utanför Europeiska unionen vid avtalets ingång.

Ångerrätten upphör att gälla i förtid för avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll om vi har börjat fullgöra avtalet efter att du uttryckligen har godkänt att vi ska börja fullgöra avtalet innan ångerfristen har löpt ut, du har bekräftat för oss att du är medveten om att genom ditt samtycke förlorar din ångerrätt när fullgörandet av avtalet påbörjas, och vi har försett dig med en bekräftelse på avtalet på ett varaktigt medium, i vilket innehållet i avtalet, inklusive de ovan nämnda kraven för förtida utgång av ångerrätten, återges.

Allmän information om retur av varor

1) Undvik skador och förorening av varorna. Var god och returnera varorna i originalförpackningen med alla tillbehör och alla förpackningskomponenter tillbaka till oss. Vid behov, använd en skyddande ytterförpackning. Om du inte längre har originalförpackningen, använd lämplig förpackning för tillräckligt skydd mot transportskador.
2) Vänligen returnera inte varorna till oss betald vagn.
3) Observera att ovannämnda nummer 1-2 inte är en förutsättning för effektiv utnyttjande av ångerrätten.

B. Återkallande formulär

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formuläret och skickas till dig.

An

Ubuntu World UG (begränsat ansvar)
Ringvägen 11
65451 Kelsterbach
Tyskland

E-post: info@truefabrics.de

Jag / vi (*) häver härmed det avtal som ingåtts av mig / oss (*) för inköp av följande varor (*) / tillhandahållande av följande tjänst (*):

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Beställd på (*) ____________ / mottagen den (*) __________________

________________________________________________________
Namn på konsumenten (erna)

________________________________________________________
Adress (er) för konsumenten

________________________________________________________
Konsumentens underskrift (endast när den anmälts på papper)

_________________________
datum

(*) Stryk vid behov