önskelistan 0 Shopping 0 mitt konto
Unika tyger från hela världen | Fri frakt från €80

1) Introduktion och kontaktuppgifter till ansvarig person

1.1 Vi är glada att du besöker vår webbplats och tackar dig för ditt intresse. I det följande kommer vi att informera dig om hanteringen av dina personuppgifter när du använder vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som du kan identifieras med.

1.2 Ansvarig för databehandling på denna webbplats enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Ubuntu World UG (begränsat ansvar), Ringstr. 11, 65451 Kelsterbach, Tyskland, telefon: 06107 - 713 9749, e-post: info@truefabrics.de. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra beslutar om ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

2) Datainsamling när du besöker vår webbplats

2.1 Om du endast använder vår webbplats i informationssyfte, det vill säga om du inte registrerar dig eller på annat sätt förser oss med information, samlar vi endast in data som din webbläsare överför till webbplatsservern (så kallade "serverloggfiler"). När du besöker vår webbplats samlar vi in ​​följande data som är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna visa webbplatsen för dig:

 • Vår besökta hemsida
 • Datum och tid vid tillgångstillfället
 • Antal data som skickas i byte
 • Källa / referens från vilken du kom till sidan
 • Använd webbläsare
 • Operativsystem som används
 • Använd IP-adress (eventuellt i anonym form)

Bearbetningen utförs i enlighet med artikel 6 para 1 lit. f DSGVO baserat på vårt legitima intresse för att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår hemsida. En överföring eller annan användning av data sker inte. Vi förbehåller oss dock rätten att kontrollera serverns loggar retroaktivt om konkreta bevis pekar på olaglig användning.

2.2 Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av personuppgifter och annat konfidentiellt innehåll (t.ex. beställningar eller förfrågningar till den ansvariga) använder denna webbplats en SSL eller. TLS-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning med teckensträngen "https: //" och låssymbolen i din webbläsarrad.

3) cookies

För att göra besöket på vår webbplats attraktivt och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner använder vi cookies, det vill säga små textfiler som lagras på din slutenhet. Vissa av dessa cookies raderas automatiskt efter att webbläsaren stängts (så kallade "sessionscookies"), några av dessa cookies finns kvar på din slutenhet under en längre tid och gör det möjligt att spara sidinställningar (så kallade "beständiga cookies") ”). I det senare fallet hittar du lagringstiden i översikten över cookieinställningarna i din webbläsare.

Om enskilda cookies som används av oss också behandlar personuppgifter sker behandlingen i enlighet med artikel 6 (1) (b) GDPR antingen för genomförandet av kontraktet, i enlighet med artikel 6 (1) (a) GDPR i händelse av att samtycke har lämnats eller i enlighet med artikel 6 (1) (f) GDPR för att skydda våra legitima intressen av bästa möjliga funktionalitet på webbplatsen och en kundvänlig och effektiv design av webbplatsbesöket.

Du kan ställa in din webbläsare så att du är informerad om inställningen av cookies och kan individuellt bestämma om du vill acceptera dem eller utesluta acceptans av cookies i vissa fall eller generellt.

Observera att om du inte accepterar cookies kan funktionaliteten på vår webbplats vara begränsad.

4) kontakta oss

Vid kontakt med oss ​​(t.ex. via kontaktformulär eller e-post) behandlas personuppgifter – uteslutande i syfte att behandla och besvara din begäran och endast i den utsträckning som krävs för detta.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter är vårt berättigade intresse av att svara på din begäran i enlighet med artikel 6 (1) (f) GDPR. Om din kontakt är inriktad på ett kontrakt är den ytterligare rättsliga grunden för behandling artikel 6 (1) (b) GDPR. Dina uppgifter kommer att raderas om det av omständigheterna kan utläsas att de aktuella fakta är slutgiltigt klarlagda och under förutsättning att det inte finns några lagliga lagringsförpliktelser som talar emot det.

5) kommentarfunktion

Som en del av kommentarsfunktionen på denna webbplats kommer din kommentar, information om när kommentaren skapades och namnet på den kommentator du har valt att sparas och publiceras på denna webbplats. Dessutom kommer din IP-adress att loggas och sparas. IP-adressen lagras av säkerhetsskäl och i händelse av att den berörda personen kränker tredje parts rättigheter eller lägger upp olagligt innehåll genom att lämna en kommentar. Vi behöver din e-postadress för att kunna kontakta dig om en tredje part skulle klaga på att ditt publicerade innehåll är olagligt.

Den rättsliga grunden för lagring av dina uppgifter är artikel 6 punkt 1 lit b och f GDPR. Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer om de motsätts som olagliga av tredje part.

Som användare kan du prenumerera på uppföljande kommentarer. Du kommer att få en bekräftelse via e-post för att försäkra dig om att du är ägaren till den angivna e-postadressen (dubbel opt-in-procedur). Den rättsliga grunden för databehandling vid prenumeration på kommentarer är artikel 6 (a) GDPR. Du kan när som helst avbryta prenumerationen på aktuella kommentarprenumerationer med verkan för framtiden. För mer information om hur du avslutar prenumerationen, se bekräftelsemejlet.

6) Databehandling vid öppning av kundkonto

I enlighet med artikel 6 punkt 1 bokstav b GDPR kommer personuppgifter att fortsätta att samlas in och behandlas i den utsträckning som krävs i varje enskilt fall om du lämnar dem till oss när du öppnar ett kundkonto. De uppgifter som krävs för att öppna ett konto finns i inmatningsmasken för motsvarande formulär på vår webbplats.

En radering av ditt kundkonto är möjlig när som helst och kan göras genom att skicka ett meddelande till ovanstående adress till ansvarig person. Efter att ditt kundkonto har raderats kommer dina uppgifter att raderas under förutsättning att alla ingångna avtal har slutförts, det inte finns några lagliga lagringstider som talar emot och vi inte har något berättigat intresse av ytterligare lagring.

7) Användning av kundinformation för direktreklam

7.1 Meddelande om nyhetsbrev E-mail-nyhetsbrev

Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev via e-post kommer vi regelbundet att skicka dig information om våra erbjudanden. Den enda obligatoriska informationen för att skicka nyhetsbrevet är din e-postadress. Att tillhandahålla ytterligare uppgifter är frivilligt och används för att adressera dig personligen. För att skicka nyhetsbrevet använder vi det så kallade dubbelopt-in-förfarandet, vilket säkerställer att du först får nyhetsbrevet när du uttryckligen har bekräftat ditt samtycke till att ta emot nyhetsbrevet genom att klicka på en verifieringslänk som skickas till den angivna e-postadressen.

Genom att aktivera bekräftelselänken ger du oss ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter i enlighet med artikel 6 (1) (a) GDPR. Vi lagrar din IP-adress som angivits av Internetleverantören (ISP) samt datum och tid för registrering för att vid ett senare tillfälle kunna spåra eventuellt missbruk av din e-postadress. De uppgifter vi samlar in när vi registrerar oss för nyhetsbrevet används strikt för det avsedda syftet.

Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet via länken som anges för detta ändamål i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett meddelande till ovanstående ansvarig. Efter att du har avslutat prenumerationen kommer din e-postadress att raderas från vår distributionslista för nyhetsbrev omedelbart, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till vidare användning av dina uppgifter eller vi förbehåller oss rätten att använda data utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag och om vilka vi kommer att informera dig i denna deklaration.

7.2 Skicka nyhetsbrev via e-post till befintliga kunder

Om du har gett oss din e-postadress vid köp av varor eller tjänster förbehåller vi oss rätten att regelbundet skicka dig erbjudanden på varor eller tjänster ur vårt sortiment via e-post som liknar dem du redan har köpt. Enligt § 7 (3) UWG behöver vi inte inhämta ditt separata samtycke för detta. I detta avseende sker databehandling enbart på basis av vårt berättigade intresse av personlig direktreklam i enlighet med artikel 6 (1) (f) GDPR. Om du från början invände mot användningen av din e-postadress för detta ändamål kommer vi inte att skicka ett e-postmeddelande till dig.

Du har rätt att invända mot användningen av din e-postadress för ovannämnda reklamsyfte när som helst med verkan för framtiden genom att meddela den ansvarig person som nämns i början. Du har endast överföringskostnader för detta enligt grundtarifferna. Efter mottagandet av din invändning kommer användningen av din e-postadress för reklamändamål att stoppas omedelbart.

7.3 Amazon SES

Våra nyhetsbrev via e-post skickas via denna leverantör: Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, USA

Baserat på vårt berättigade intresse av effektiv och användarvänlig nyhetsbrevsmarknadsföring, vidarebefordrar vi de uppgifter du angav när du registrerade dig för nyhetsbrevet till denna leverantör i enlighet med artikel 6 (1) (f) GDPR så att de kan skicka nyhetsbrevet på vår på uppdrag.

Med förbehåll för ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel 6 (1) (a) GDPR, utför leverantören också en statistisk utvärdering av framgången för nyhetsbrevskampanjer med hjälp av webbfyrar eller spårningspixlar i de skickade e-postmeddelandena, öppningsfrekvensen och specifika interaktioner med innehållet i nyhetsbrevet kan mätas. Enhetsinformation (t.ex. åtkomsttid, IP-adress, webbläsartyp och operativsystem) samlas också in och utvärderas, men slås inte samman med andra databaser.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till nyhetsbrevspårning med verkan för framtiden.

Vi har ingått ett orderhanteringsavtal med leverantören, som skyddar data från våra webbplatsbesökare och förbjuder utlämnande till tredje part.

För dataöverföringar till USA har leverantören anslutit sig till dataskyddsramverket mellan EU och USA (EU-US Data Privacy Framework), som säkerställer överensstämmelse med den europeiska dataskyddsnivån på grundval av ett adekvathetsbeslut från Europeiska kommissionen.

7.4 Brevo

Vårt e-postnyhetsbrev skickas via denna leverantör: Sendinblue GmbH, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlin, Tyskland

Baserat på vårt berättigade intresse av effektiv och användarvänlig nyhetsbrevsmarknadsföring, vidarebefordrar vi de uppgifter du angav när du registrerade dig för nyhetsbrevet till denna leverantör i enlighet med artikel 6 (1) (f) GDPR så att de kan skicka nyhetsbrevet på vår på uppdrag.

Med förbehåll för ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel 6 (1) (a) GDPR, utför leverantören också en statistisk utvärdering av framgången för nyhetsbrevskampanjer med hjälp av webbfyrar eller spårningspixlar i de skickade e-postmeddelandena, öppningsfrekvensen och specifika interaktioner med innehållet i nyhetsbrevet kan mätas. Enhetsinformation (t.ex. åtkomsttid, IP-adress, webbläsartyp och operativsystem) samlas också in och utvärderas, men slås inte samman med andra databaser.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till nyhetsbrevspårning med verkan för framtiden.

Vi har ingått ett orderhanteringsavtal med leverantören, som skyddar data från våra webbplatsbesökare och förbjuder utlämnande till tredje part.

7.5 SuperMailer

Våra nyhetsbrev skickas via denna leverantör: Mirko Böer, Malachitstraße 16, 04319 Leipzig, Tyskland

Baserat på vårt berättigade intresse av effektiv och användarvänlig nyhetsbrevsmarknadsföring, vidarebefordrar vi de uppgifter du angav när du registrerade dig för nyhetsbrevet till denna leverantör i enlighet med artikel 6 (1) (f) GDPR så att de kan skicka nyhetsbrevet på vår på uppdrag.

Med förbehåll för ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel 6 (1) (a) GDPR, utför leverantören också en statistisk utvärdering av framgången för nyhetsbrevskampanjer med hjälp av webbfyrar eller spårningspixlar i de skickade e-postmeddelandena, öppningsfrekvensen och specifika interaktioner med innehållet i nyhetsbrevet kan mätas. Enhetsinformation (t.ex. åtkomsttid, IP-adress, webbläsartyp och operativsystem) samlas också in och utvärderas, men slås inte samman med andra databaser.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till nyhetsbrevspårning med verkan för framtiden.

Vi har ingått ett orderhanteringsavtal med leverantören, som skyddar data från våra webbplatsbesökare och förbjuder utlämnande till tredje part.

7.6 Warenverfügbarkeitsbenachrichtigung per e-post

För varor som är tillfälligt otillgängliga kan du välja att få e-postmeddelanden om lagertillgänglighet. Vi skickar dig ett engångsmeddelande om tillgängligheten för den artikel du har valt. Den enda obligatoriska informationen för att skicka detta meddelande är din e-postadress. Att tillhandahålla ytterligare uppgifter är frivilligt och kan användas för att adressera dig personligen. Vi använder det så kallade dubbelopt-in-förfarandet för att skicka e-post, vilket säkerställer att du endast får ett meddelande om du uttryckligen har bekräftat ditt samtycke till detta genom att klicka på en verifieringslänk som skickas till den angivna e-postadressen.

Genom att aktivera bekräftelselänken ger du oss ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter i enlighet med artikel 6 (1) (a) GDPR. Vi lagrar din IP-adress som angivits av Internetleverantören (ISP) samt datum och tid för registrering för att vid ett senare tillfälle kunna spåra eventuellt missbruk av din e-postadress. De uppgifter som samlas in av oss när vi registrerar oss för vår e-postmeddelandetjänst för tillgänglighet av varor används strikt för det avsedda syftet.

Du kan när som helst avregistrera dig från tillgänglighetsaviseringarna genom att skicka ett meddelande till ovanstående ansvarig. Efter att du har avslutat prenumerationen kommer din e-postadress att raderas omedelbart från vår e-postlista som upprättats för detta ändamål, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till vidare användning av dina uppgifter eller vi förbehåller oss rätten att använda data som går utöver detta, vilket är tillåts enligt lag och som vi kommer att informera dig om i denna förklaring.

7.7 Kundvagnspåminnelser via e-post

Om du ångrar ditt köp hos oss innan du genomför beställningen har du möjlighet att bli påmind om innehållet i din virtuella varukorg en gång via e-post.

Den enda obligatoriska informationen för att skicka denna påminnelse är din e-postadress. Att tillhandahålla ytterligare uppgifter är frivilligt och kan användas för att adressera dig personligen. Vi använder det så kallade dubbelopt-in-förfarandet för att skicka e-post, vilket säkerställer att du endast får ett meddelande om du uttryckligen har bekräftat ditt samtycke till detta genom att klicka på en verifieringslänk som skickas till den angivna e-postadressen.

Genom att aktivera bekräftelselänken ger du oss ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter i enlighet med artikel 6 (1) (a) GDPR för att skicka en kundvagnspåminnelse. Vi lagrar din IP-adress som angivits av Internetleverantören (ISP) samt datum och tid för registrering för att vid ett senare tillfälle kunna spåra eventuellt missbruk av din e-postadress. De uppgifter vi samlar in när du registrerar dig för vår e-postaviseringstjänst används strikt för det avsedda syftet.

Du kan när som helst avregistrera dig från varukorgspåminnelserna genom att skicka ett meddelande till personen som nämns ovan. Efter att du har avslutat prenumerationen kommer din e-postadress att raderas omedelbart från vår e-postlista som upprättats för detta ändamål, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till vidare användning av dina uppgifter eller vi förbehåller oss rätten att använda data som går utöver detta, vilket är tillåts enligt lag och som vi kommer att informera dig om i denna förklaring.

7.8 Reklam per post
Baserat på vårt berättigade intresse för personlig personlig e-post, reserverar vi ditt för- och efternamn, din e-postadress och - i den mån vi har fått denna ytterligare information från dig inom avtalsförhållandet - din titel, akademiska examen, födelseår och din professionella, Bransch eller företagsnamn i enlighet med artikel 6, punkt 1 lit. f GDPR som ska sparas och användas för att skicka intressanta erbjudanden och information om våra produkter per post.
Du kan när som helst invända mot lagring och användning av dina uppgifter för detta ändamål.

8) Databehandling för orderhantering

8.1 I den mån det är nödvändigt för genomförandet av avtalet för leverans- och betalningssyften, kommer de personuppgifter som samlas in av oss att vidarebefordras till det beställda transportföretaget och det uppdragsgivna kreditinstitutet i enlighet med artikel 6 (1) (b) GDPR.

Om vi ​​är skyldiga dig uppdateringar för varor med digitala element eller för digitala produkter på grundval av ett motsvarande avtal, behandlar vi de kontaktuppgifter du angav vid beställningen (namn, adress, e-postadress) för att uppfylla våra lagstadgade informationskrav i i enlighet med artikel 6 paragraf 1 lit c GDPR personligen genom att använda ett lämpligt kommunikationsmedel (t.ex. via post eller e-post) om kommande uppdateringar inom den lagstadgade perioden. Dina kontaktuppgifter kommer att användas strikt för meddelanden om uppdateringar vi är skyldiga och kommer endast att behandlas av oss för detta ändamål i den utsträckning som är nödvändig för respektive information.

För att kunna behandla din beställning samarbetar vi även med följande tjänsteleverantör(er) som stödjer oss helt eller delvis i genomförandet av ingångna avtal. Vissa personuppgifter överförs till dessa tjänsteleverantörer i enlighet med följande information.

8.2 Vidarebefordran av personuppgifter till fraktleverantörer

- Tysk posttjänst

Vi använder följande leverantör som transporttjänstleverantör: Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn, Tyskland

Vi vidarebefordrar din e-postadress och/eller telefonnummer till leverantören i enlighet med Artikel 6 Stycke 1 Brev a GDPR före leverans av varorna i syfte att samordna ett leveransdatum eller för leveransavisering, förutsatt att du har gett ditt uttryckliga samtycke till detta under beställningsprocessen har gett samtycke. I annat fall kommer vi endast att vidarebefordra mottagarens namn och leveransadress till leverantören för leverans i enlighet med artikel 6 (1) (b) GDPR. Uppgifterna vidarebefordras endast om detta är nödvändigt för leverans av varorna. I detta fall är det inte möjligt att samordna leveransdatumet med leverantören eller leveransaviseringen i förväg.

Samtycket kan när som helst återkallas med verkan för framtiden till ovan nämnda ansvarig eller till leverantören.
-DHL

Vi använder följande leverantör som transporttjänstleverantör: DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn, Tyskland

Vi vidarebefordrar din e-postadress och/eller telefonnummer till leverantören i enlighet med Artikel 6 Stycke 1 Brev a GDPR före leverans av varorna i syfte att samordna ett leveransdatum eller för leveransavisering, förutsatt att du har gett ditt uttryckliga samtycke till detta under beställningsprocessen har gett samtycke. I annat fall kommer vi endast att vidarebefordra mottagarens namn och leveransadress till leverantören för leverans i enlighet med artikel 6 (1) (b) GDPR. Uppgifterna vidarebefordras endast om detta är nödvändigt för leverans av varorna. I detta fall är det inte möjligt att samordna leveransdatumet med leverantören eller leveransaviseringen i förväg.

Samtycket kan när som helst återkallas med verkan för framtiden till ovan nämnda ansvarig eller till leverantören.

8.3 Användning av betaltjänstleverantörer (betaltjänster)

-Apple Pay

Wenn Sie sich für die Zahlungsart „Apple Pay“ der Apple Distribution International (Apple), Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland, entscheiden, erfolgt die Zahlungsabwicklung über die „Apple Pay“ -Funktion Ihres mit iOS, watchOS eller macOS betriebenen Endgerätes durch die Belastung einer bei „Apple Pay“ hinterlegten Zahlungskarte. Apple Pay verwendet hierbei Sicherheitsfunktionen, die in the Hardware and Software Ihres Geräts integriert sind, um Ihre Transaktionen zu schützen. Für die Freigabe einer Zahlung ist somit die Eingabe eines zuvor durch Sie festgelegten Codes sowie die Verifizierung mittels der „Face ID“ - oder „Touch ID“ - Funktion ihres Endgerätes erforderlich.

Zum Zwecke der Zahlungsabwicklung werden Ihre im Rahmen des Bestellvorgangs mitgeteilten Informationen nebst den Informationen über Ihre Bestellung in verschlüsselter Form an Apple weitergegeben. Apple verschlüsselt diese Daten sodann erneut mit einem entwicklerspezifischen Schlüssel, bevor die Daten zur Durchführung der Zahlung an den Zahlungsdienstleister der in Apple Pay hinterlegten Zahlungskarte übermittelt werden. Die Verschlüsselung sorgt dafür, dass nur die Website, über die der Einkauf getätigt wurde, auf the Zahlungsdaten zugreifen kann. Nachdem die Zahlung getätigt wurde, sendet Apple zur Bestätigung des Zahlungserfolges Ihre Geräteaccountnummer sowie einen transaktionsspezifischen, dynamischen Sicherheitscode an die Ausgangswebsite.

Om personuppgifter behandlas i de beskrivna överföringarna sker behandlingen uteslutande i syfte att behandla betalningar enligt artikel 6 stycke 1 lit. b GDPR.

Apple bewahrt anonymisierte Transaktionsdaten auf, darunter der ungefähre Kaufbetrag, das ungefähre Datum und die ungefähre Uhrzeit sowie die Angabe, ob die Transaktion erfolgreich abgeschlossen wurde. Durch die Anonymisierung wird ein Personenbezug vollständig ausgeschlossen. Apple nötter sig anonymiserade Daten zur Verbesserung von „Apple Pay“ och andra Apple-Produkter och Diensten.

När du använder Apple Pay på iPhone eller Apple Watch för att slutföra ett köp som görs via Safari på Mac, kommunicerar Mac och auktoriseringsenheten via en krypterad kanal på Apples servrar. Apple behandlar eller lagrar inte någon av denna information i ett format som kan användas för att identifiera dig personligen. Du kan stänga av möjligheten att använda Apple Pay på din Mac i din iPhones inställningar. Gå till Wallet & Apple Pay och inaktivera Tillåt betalningar på Mac.

Mer information om dataskydd med Apple Pay finns på följande internetadress: https://support.apple.com/de-de/HT203027
- bancontact

En eller flera onlinebetalningsmetoder från följande leverantör finns tillgängliga på denna webbplats: Bancontact Payconiq Company, Rue d'Arlon 82, 1040 Bryssel, Belgien

Om du väljer en betalningsmetod från leverantören där du betalar i förskott (t.ex. kreditkortsbetalning), de betalningsuppgifter du angav under beställningsprocessen (inklusive namn, adress, bank- och betalkortsinformation, valuta och transaktionsnummer) och information om innehållet i din beställning kommer att skickas till dem vidarebefordrat i enlighet med artikel 6 paragraf 1 lit b GDPR. I detta fall kommer dina uppgifter endast att vidarebefordras i syfte att behandla betalningen hos leverantören och endast i den utsträckning det är nödvändigt för detta.
- EPS-överföring

En eller flera onlinebetalningsmetoder från följande leverantör är tillgängliga på denna webbplats: PSA Payment Services Austria GmbH, Handelskai 92, Gate 2,1200, XNUMX Wien, Österrike

Om du väljer en betalningsmetod från leverantören där du betalar i förskott (t.ex. kreditkortsbetalning), de betalningsuppgifter du angav under beställningsprocessen (inklusive namn, adress, bank- och betalkortsinformation, valuta och transaktionsnummer) och information om innehållet i din beställning kommer att skickas till dem vidarebefordrat i enlighet med artikel 6 paragraf 1 lit b GDPR. I detta fall kommer dina uppgifter endast att vidarebefordras i syfte att behandla betalningen hos leverantören och endast i den utsträckning det är nödvändigt för detta.
- giropay

En eller flera onlinebetalningsmetoder från följande leverantör finns tillgängliga på denna webbplats: paydirekt GmbH, Stephanstr. 14-16, 60313 Frankfurt am Main, Tyskland

Om du väljer en betalningsmetod från leverantören där du betalar i förskott (t.ex. kreditkortsbetalning), de betalningsuppgifter du angav under beställningsprocessen (inklusive namn, adress, bank- och betalkortsinformation, valuta och transaktionsnummer) och information om innehållet i din beställning kommer att skickas till dem vidarebefordrat i enlighet med artikel 6 paragraf 1 lit b GDPR. I detta fall kommer dina uppgifter endast att vidarebefordras i syfte att behandla betalningen hos leverantören och endast i den utsträckning det är nödvändigt för detta.
- GoCardless

En eller flera onlinebetalningsmetoder från följande leverantör är tillgängliga på denna webbplats: GoCardless Ltd., Sutton Yard, 65 Goswell Road, London, EC1V 7EN, UK

Om du väljer en betalningsmetod från leverantören där du betalar i förskott (t.ex. kreditkortsbetalning), de betalningsuppgifter du angav under beställningsprocessen (inklusive namn, adress, bank- och betalkortsinformation, valuta och transaktionsnummer) och information om innehållet i din beställning kommer att skickas till dem vidarebefordrat i enlighet med artikel 6 paragraf 1 lit b GDPR. I detta fall kommer dina uppgifter endast att vidarebefordras i syfte att behandla betalningen hos leverantören och endast i den utsträckning det är nödvändigt för detta.

När data överförs till leverantörens plats garanteras en lämplig nivå av dataskydd genom ett adekvat beslut av Europeiska kommissionen.
- idealiskt

En eller flera onlinebetalningsmetoder från följande leverantör är tillgängliga på denna webbplats: Currence Holding BV, Beethovenstraat 300 Amsterdam, Nederländerna

Om du väljer en betalningsmetod från leverantören där du betalar i förskott (t.ex. kreditkortsbetalning), de betalningsuppgifter du angav under beställningsprocessen (inklusive namn, adress, bank- och betalkortsinformation, valuta och transaktionsnummer) och information om innehållet i din beställning kommer att skickas till dem vidarebefordrat i enlighet med artikel 6 paragraf 1 lit b GDPR. I detta fall kommer dina uppgifter endast att vidarebefordras i syfte att behandla betalningen hos leverantören och endast i den utsträckning det är nödvändigt för detta.
- Paypal

En eller flera onlinebetalningsmetoder från följande leverantör är tillgängliga på denna webbplats: PayPal (Europe) Sarl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

Om du väljer en betalningsmetod från leverantören där du betalar i förskott, de betalningsuppgifter du angav under beställningsprocessen (inklusive namn, adress, bank- och betalkortsuppgifter, valuta och transaktionsnummer) samt information om innehållet i din ordning enligt artikel 6 punkt 1 lit b GDPR vidarebefordras. I detta fall kommer dina uppgifter endast att vidarebefordras i syfte att behandla betalningen hos leverantören och endast i den utsträckning det är nödvändigt för detta.

Om du väljer en betalningsmetod som vi betalar för i förskott kommer du också att bli ombedd att lämna vissa personuppgifter (för- och efternamn, gata, husnummer, postnummer, stad, födelsedatum, e-postadress, telefonnummer , uppgifter om tillämpligt) under beställningsprocessen ett alternativt betalningsmedel).

För att skydda vårt berättigade intresse av att fastställa din solvens i sådana fall kommer vi att vidarebefordra dessa uppgifter till leverantören i syfte att göra en kreditprövning i enlighet med artikel 6 (1) (f) GDPR. Utifrån de personuppgifter du lämnar och andra uppgifter (t.ex. kundvagn, fakturabelopp, orderhistorik, betalningshistorik) kontrollerar leverantören om det betalningsalternativ du valt kan beviljas med hänsyn till betalnings- och/eller kundrisker.

Kreditupplysningen kan innehålla sannolikhetsvärden (så kallade poängvärden). Såvitt poängvärden ingår i resultatet av kreditupplysningen, är de baserade på en vetenskapligt erkänd matematisk-statistisk process. Bland annat, men inte uteslutande, ingår adressuppgifter i beräkningen av poängvärdena.

Du kan när som helst invända mot denna behandling av dina uppgifter genom att skicka ett meddelande till oss eller till leverantören. Leverantören kan dock fortfarande ha rätt att behandla dina personuppgifter om detta är nödvändigt för avtalsenlig betalningshantering.
- Stripe

En eller flera onlinebetalningsmetoder från följande leverantör finns tillgängliga på denna webbplats: Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland

Om du väljer en betalningsmetod från leverantören där du betalar i förskott (t.ex. kreditkortsbetalning), de betalningsuppgifter du angav under beställningsprocessen (inklusive namn, adress, bank- och betalkortsinformation, valuta och transaktionsnummer) och information om innehållet i din beställning kommer att skickas till dem vidarebefordrat i enlighet med artikel 6 paragraf 1 lit b GDPR. I detta fall kommer dina uppgifter endast att vidarebefordras i syfte att behandla betalningen hos leverantören och endast i den utsträckning det är nödvändigt för detta.

Om du väljer en betalningsmetod där leverantören gör en förskottsbetalning (t.ex. faktura- eller avbetalningsköp eller autogiro), kommer du också att bli ombedd att ange vissa personuppgifter (för- och efternamn, gata, husnummer, postnummer, stad , födelsedatum, e-postadress, telefonnummer, vid behov uppgifter om ett alternativt betalningsmedel).

För att skydda vårt berättigade intresse av att fastställa solvensen hos våra kunder vidarebefordrar vi dessa uppgifter till leverantören i syfte att göra en kreditprövning i enlighet med artikel 6 (1) (f) GDPR. Utifrån de personuppgifter du lämnar och andra uppgifter (t.ex. kundvagn, fakturabelopp, orderhistorik, betalningshistorik) kontrollerar leverantören om det betalningsalternativ du valt kan beviljas med hänsyn till betalnings- och/eller kundrisker.

Kreditupplysningen kan innehålla sannolikhetsvärden (så kallade poängvärden). Såvitt poängvärden ingår i resultatet av kreditupplysningen, är de baserade på en vetenskapligt erkänd matematisk-statistisk process. Bland annat, men inte uteslutande, ingår adressuppgifter i beräkningen av poängvärdena.

Du kan när som helst invända mot denna behandling av dina uppgifter genom att skicka ett meddelande till oss eller till leverantören. Leverantören kan dock fortfarande ha rätt att behandla dina personuppgifter om detta är nödvändigt för avtalsenlig betalningshantering.

8.4 Vi förbehåller oss rätten att överföra dina uppgifter till leverantören av inkassotjänster evocate - Inkasso GmbH, Marie-Curie-Str. 9, 76829 Landau, i den mån vårt betalningsanspråk inte har reglerats trots en tidigare påminnelse. I det här fallet kommer fordran att drivas in direkt av leverantören av inkassotjänster.

Syftet med att vidarebefordra dina uppgifter är att uppfylla avtalet i enlighet med Artikel 6 Stycke 1 Klausul 1 Bokstav b GDPR och att skydda våra legitima intressen av ett effektivt hävdande eller verkställighet av vårt betalningsanspråk i enlighet med Artikel 6 Stycke 1 Klausul 1. XNUMX lit. f GDPR.

8.5 Elektronisk uppsägningsmöjlighet för fortsatta skyldigheter med konsumenter

Konsumenter som har ingått avtal på denna webbplats för löpande betalningsskyldighet (t.ex. prenumerationsavtal) har möjlighet att säga upp dem med hjälp av en elektronisk knapp i enlighet med gällande uppsägningstider.

Att klicka på knappen leder till en bekräftelsesida där konsumenten kan lämna mer information om avbokningen, tydligt identifiera sig och sedan elektroniskt deklarera sin uppsägning.

Insamlingen av personuppgifter och deras överföring till oss sker i enlighet med artikel 6 punkt 1 bokstav b GDPR och endast i den utsträckning de är nödvändiga för korrekt behandling av uppsägningen. Även på grundval av artikel 6 (1) (b) GDPR kommer de personuppgifter som tillhandahålls att användas för att bekräfta mottagandet av meddelandet om uppsägning och tidpunkten för uppsägning elektroniskt i textform. En annan rättslig grund för behandling är artikel 6 (1) (c) GDPR. Vi är lagligt skyldiga att tillhandahålla en elektronisk uppsägningsmöjlighet för konsumentavtal som ingås genom elektronisk handel om pågående förpliktelser som är föremål för betalning.

9) webbanalystjänster

9.1 Google (Universal) Analytics

Denna webbplats använder Google (Universal) Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"), vilket möjliggör en analys av din användning av vår webbplats.

Som standard, när du besöker webbplatsen, sätter Google (Universal) Analytics cookies, som lagras som små textmoduler på din slutenhet och samlar in viss information. Omfattningen av denna information inkluderar även din IP-adress, som dock förkortas av Google med de sista siffrorna för att utesluta direkt personlig referens.

Informationen överförs till Googles servrar och bearbetas där. Överföringar till Google LLC baserat i USA är också möjliga.

Google använder informationen som samlas in för vår räkning för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet åt oss och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. Den förkortade IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med annan Google-data. Data som samlas in som en del av användningen av Google (Universal) Analytics lagras under en period av två månader och raderas sedan.

All behandling som beskrivs ovan, i synnerhet inställningen av cookies på den slutenhet som används, sker endast om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel 6 (1) (a) GDPR.
Utan ditt medgivande kommer Google (Universal) Analytics inte att användas under ditt besök på webbplatsen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din ångerrätt, vänligen inaktivera denna tjänst med hjälp av "Cookie Consent Tool" som finns på webbplatsen.

Vi har slutit ett avtal för bearbetning av beställningar med Google, som säkerställer skyddet av data från våra webbplatsbesökare och förbjuder obehörigt avslöjande till tredje part.

Ytterligare juridisk information om Google (Universal) Analytics finns på https://policies.google.com/Integritet?hl=de&gl=de och under https://policies.google.com/teknologier/partner-webbplatser

Demografi
Google (Universal) Analytics använder den speciella "demografiska egenskaper"-funktionen och kan använda denna för att skapa statistik som gör påståenden om ålder, kön och intressen hos webbplatsbesökare. Detta görs genom att analysera reklam och information från tredje part. Detta gör att målgrupper kan identifieras för marknadsföringsaktiviteter. De insamlade uppgifterna kan dock inte tilldelas en specifik person och kommer att raderas efter att ha lagrats under en period av två månader.

Googles signaler
Som ett tillägg till Google (Universal) Analytics kan Google Signals användas på denna webbplats för att skapa rapporter över flera enheter. Om du har aktiverat personliga annonser och länkat dina enheter till ditt Google-konto kan Google analysera ditt användningsbeteende över enheter och databasmodeller, inklusive över enheter, under förutsättning att du samtycker till användningen av Google Analytics i enlighet med artikel 6(1) (a) GDPR-konverteringar, skapa. Vi får inga personuppgifter från Google, bara statistik. Om du vill stoppa analysen över flera enheter kan du inaktivera funktionen "Personlig annonsering" i dina Google-kontoinställningar. För att göra detta, följ instruktionerna på den här sidan: https://support.google.com/annonser/svar/ 2662922?hl=de För mer information om Google Signals, se följande länk: https://support.google.com/analytics/svar/ 7532985?hl=de

Användar-ID
Som ett tillägg till Google (Universal) Analytics kan funktionen "UserIDs" användas på denna webbplats. Om du har samtyckt till användningen av Google (Universal) Analytics i enlighet med artikel 6(1)(a) GDPR, har skapat ett konto på denna webbplats och loggat in på detta konto på olika enheter, dina aktiviteter, inklusive konverteringar, analyseras över enheter.

För dataöverföringar till USA har leverantören anslutit sig till dataskyddsramverket mellan EU och USA (EU-US Data Privacy Framework), som säkerställer överensstämmelse med den europeiska dataskyddsnivån på grundval av ett adekvathetsbeslut från Europeiska kommissionen.

9.2 Google Analytics 4

Denna webbplats använder Google Analytics 4, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"), vilket möjliggör en analys av din användning av vår webbplats.

Som standard, när du besöker webbplatsen, sätter Google Analytics 4 cookies, som lagras som små textmoduler på din slutenhet och samlar in viss information. Omfattningen av denna information inkluderar även din IP-adress, som dock förkortas av Google med de sista siffrorna för att utesluta direkt personlig referens.

Informationen överförs till Googles servrar och bearbetas där. Överföringar till Google LLC baserat i USA är också möjliga.

Google använder informationen som samlas in för vår räkning för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet åt oss och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. Den förkortade IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med annan Google-data. Data som samlas in som en del av användningen av Google Analytics 4 lagras under en period av två månader och raderas sedan.

All behandling som beskrivs ovan, i synnerhet inställningen av cookies på den slutenhet som används, sker endast om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel 6 (1) (a) GDPR.
Utan ditt medgivande kommer Google Analytics 4 inte att användas under ditt besök på webbplatsen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din ångerrätt, vänligen inaktivera denna tjänst med hjälp av "Cookie Consent Tool" som finns på webbplatsen.

Vi har slutit ett avtal för bearbetning av beställningar med Google, som säkerställer skyddet av data från våra webbplatsbesökare och förbjuder obehörigt avslöjande till tredje part.

Ytterligare juridisk information om Google Analytics 4 finns på https://policies.google.com/Integritet?hl=de&gl=de och under https://policies.google.com/teknologier/partner-webbplatser

Demografi
Google Analytics 4 använder den speciella "demografiska egenskaper"-funktionen och kan använda denna för att skapa statistik som gör påståenden om ålder, kön och intressen hos webbplatsbesökare. Detta görs genom att analysera reklam och information från tredje part. Detta gör att målgrupper kan identifieras för marknadsföringsaktiviteter. De insamlade uppgifterna kan dock inte tilldelas en specifik person och kommer att raderas efter att ha lagrats under en period av två månader.

Googles signaler
Som ett tillägg till Google Analytics 4 kan Google Signals användas på den här webbplatsen för att skapa rapporter över flera enheter. Om du har aktiverat personliga annonser och länkat dina enheter till ditt Google-konto kan Google analysera ditt användningsbeteende över enheter och databasmodeller, inklusive över enheter, under förutsättning att du samtycker till användningen av Google Analytics i enlighet med artikel 6(1) (a) GDPR-konverteringar, skapa. Vi får inga personuppgifter från Google, bara statistik. Om du vill stoppa analysen över flera enheter kan du inaktivera funktionen "Personlig annonsering" i dina Google-kontoinställningar. För att göra detta, följ instruktionerna på den här sidan: https://support.google.com/annonser/svar/ 2662922?hl=de För mer information om Google Signals, se följande länk: https://support.google.com/analytics/svar/ 7532985?hl=de

Användar-ID
Som ett tillägg till Google Analytics 4 kan funktionen "UserIDs" användas på denna webbplats. Om du har samtyckt till användningen av Google Analytics 4 i enlighet med artikel 6(1)(a) GDPR, har skapat ett konto på denna webbplats och loggar in på detta konto på olika enheter, kan dina aktiviteter, inklusive konverteringar, analyseras över enheter blir.

För dataöverföringar till USA har leverantören anslutit sig till dataskyddsramverket mellan EU och USA (EU-US Data Privacy Framework), som säkerställer överensstämmelse med den europeiska dataskyddsnivån på grundval av ett adekvathetsbeslut från Europeiska kommissionen.

10) Retargeting/remarketing och konverteringsspårning

10.1 Meta Pixel med avancerad datamatchning

Inom vårt onlineerbjudande använder vi tjänsten "Meta Pixel" från följande leverantör i det utökade datajämförelsesläget: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Irland ("Meta")

Om en användare klickar på en annons vi placerar på Facebook eller Instagram, utökas webbadressen till vår länkade sida med en parameter som använder "Meta Pixel". Efter omdirigering skrivs denna URL-parameter in i användarens webbläsare av en cookie som vår länkade sida sätter själv. Dessutom registrerar denna cookie specifik kunddata såsom e-postadressen, som vi samlar in på vår webbplats länkad till Facebook- eller Instagram-annonsen under processer som köp, kontoinloggningar eller registreringar (utökad datamatchning). Cookien läses sedan och gör att data, inklusive specifik kunddata, kan överföras till Meta.

Vi använder "metapixlar" med avancerad datajämförelse för att göra våra annonser (så kallade "annonser") på Facebook och/eller Instagram mer effektiva och för att säkerställa att de motsvarar användarnas intressen eller har vissa egenskaper (t.ex. intressen för vissa ämnen eller produkter som bestäms utifrån de besökta webbplatserna) som vi överför till Meta (så kallade "anpassade målgrupper").

Vi analyserar också effektiviteten av våra annonser genom att spåra om användare omdirigerades till vår webbplats efter att ha klickat på en annons (konvertering). Jämfört med standardversionen av "Meta Pixel" hjälper den avancerade datamatchningsfunktionen oss att bättre mäta effektiviteten av våra annonskampanjer genom att registrera fler tillskrivna omvandlingar.

All överförd data lagras och behandlas av Meta så att en tilldelning till respektive användarprofil är möjlig och Meta använder uppgifterna för sina egna reklamändamål i enlighet med Metas riktlinjer för dataanvändning (https://www.facebook.com/handla om/Integritet/) kan använda. Uppgifterna kan göra det möjligt för Meta och dess partners att placera annonser på och utanför Facebook.

All behandling som beskrivs ovan, i synnerhet inställningen av cookies för att läsa information på den slutenhet som används, kommer endast att utföras om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel 6 (1) (a) GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom att avaktivera denna tjänst i "Cookie Consent Tool" som finns på webbplatsen.

Vi har slutit ett orderhanteringsavtal med leverantören, som säkerställer skyddet av data från våra webbplatsbesökare och förbjuder obehörigt avslöjande till tredje part.

Informationen som genereras av Meta överförs vanligtvis till en Meta-server och lagras där; I detta sammanhang kan det även ske en överföring till Meta Platforms Inc.-servrar i USA.

För dataöverföringar till USA har leverantören anslutit sig till dataskyddsramverket mellan EU och USA (EU-US Data Privacy Framework), som säkerställer överensstämmelse med den europeiska dataskyddsnivån på grundval av ett adekvathetsbeslut från Europeiska kommissionen.

10.2 Google Ads-ommarknadsföring

Denna webbplats använder retargeting-teknik från följande leverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

För detta ändamål sätter Google en cookie i webbläsaren på din slutenhet, som automatiskt möjliggör intressebaserad annonsering med hjälp av ett pseudonymt cookie-ID och baserat på de sidor du besöker. All ytterligare databehandling kommer endast att ske om du har gett ditt samtycke till att Google länkar din internet- och appwebbläsarhistorik till ditt Google-konto och använder information från ditt Google-konto för att anpassa annonser som du ser på webben. I det här fallet, om du är inloggad på Google när du besöker vår webbplats, kommer Google att använda din data tillsammans med Google Analytics-data för att skapa och definiera målgruppslistor för remarketing över flera enheter. För att göra detta kommer Google tillfälligt att länka dina personuppgifter till Google Analytics-data för att bilda målgrupper. Som en del av användningen av Google Ads Remarketing kan personuppgifter också överföras till Google LLCs servrar. komma till USA.

All behandling som beskrivs ovan, i synnerhet inställningen av cookies för att läsa information på den slutenhet som används, kommer endast att utföras om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel 6 (1) (a) GDPR. Utan detta samtycke kommer retargeting-teknik inte att användas under ditt besök på webbplatsen.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke för framtiden. För att utföra ditt återkallande, inaktivera denna tjänst i "Cookie Consent Tool" som finns på webbplatsen.

För dataöverföringar till USA har leverantören anslutit sig till dataskyddsramverket mellan EU och USA (EU-US Data Privacy Framework), som säkerställer överensstämmelse med den europeiska dataskyddsnivån på grundval av ett adekvathetsbeslut från Europeiska kommissionen.

10.3 Pinterest retargeting pixel

Denna webbplats använder retargeting-teknik från följande leverantör: Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland

Detta gör det möjligt att rikta in sig på besökare på vår webbplats som redan är intresserade av vår butik och våra produkter med personlig, intressebaserad reklam. Annonsmaterialet visas på basis av en cookie-baserad analys av tidigare och aktuellt användningsbeteende, men inga personuppgifter lagras. Vid retargeting-teknik lagras en cookie på din dator eller mobila enhet för att samla in pseudonymiserad data om dina intressen och på så sätt anpassa annonseringen individuellt till den lagrade informationen. Dessa cookies är små textfiler som lagras på din dator eller mobila enhet. Du kommer att se reklam som med stor sannolikhet matchar dina produkt- och informationsintressen.

All behandling som beskrivs ovan, i synnerhet inställningen av cookies för att läsa information på den slutenhet som används, kommer endast att utföras om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel 6 (1) (a) GDPR. Utan detta samtycke kommer retargeting-teknik inte att användas under ditt besök på webbplatsen.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke för framtiden. För att utföra ditt återkallande, inaktivera denna tjänst i "Cookie Consent Tool" som finns på webbplatsen.

10.4 Google Ads konverteringsspårning

Denna webbplats använder onlineannonsprogrammet "Google Ads" och, som en del av Google Ads, konverteringsspårning från Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Vi använder Google Ads för att uppmärksamma våra attraktiva erbjudanden på externa webbplatser med hjälp av reklammaterial (så kallade Google Adwords). Vi kan använda uppgifterna från reklamkampanjerna för att avgöra hur framgångsrika de enskilda reklamåtgärderna är. Vi strävar efter målet att visa dig reklam som är intressant för dig, att göra vår webbplats mer intressant för dig och att uppnå en rättvis beräkning av de uppkomna reklamkostnaderna.

Cookien för konverteringsspårning ställs in när en användare klickar på en annons som placeras av Google. Cookies är små textfiler som lagras på din slutenhet. Dessa cookies förlorar vanligtvis sin giltighet efter 30 dagar och används inte för personlig identifiering. Om användaren besöker vissa sidor på denna webbplats och cookien ännu inte har upphört att gälla, kan vi och Google känna igen att användaren klickade på annonsen och omdirigerades till denna sida. Varje Google Ads-kund får en annan cookie. Detta innebär att cookies inte kan spåras via Google Ads-kunders webbplatser. Informationen som erhålls med hjälp av konverteringscookien används för att skapa konverteringsstatistik för Google Ads-kunder som har valt konverteringsspårning. Kunderna tar reda på det totala antalet användare som klickade på sin annons och omdirigerades till en sida med en tagg för konverteringsspårning. De får dock ingen information med vilken användare kan identifieras personligen. Som en del av användningen av Google Ads kan personuppgifter också överföras till Google LLCs servrar. komma till USA.

Detaljer om behandlingen som initieras av Google Ads konverteringsspårning och hur Google hanterar data från webbplatser finns här: https://policies.google.com/teknologier/partner-webbplatser

All behandling som beskrivs ovan, i synnerhet inställningen av cookies för att läsa information på den slutenhet som används, kommer endast att utföras om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel 6 (1) (a) GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom att avaktivera denna tjänst i "Cookie Consent Tool" som finns på webbplatsen.

Du kan också permanent invända mot inställningen av cookies genom Google Ads konverteringsspårning genom att ladda ner och installera Googles plugin för webbläsare som finns tillgängligt under följande länk:
https://www.google.com/ inställningar/annonser/plugins?hl=de

Observera att vissa funktioner på denna webbplats inte får användas eller endast får användas i begränsad utsträckning om du har inaktiverat användningen av cookies.
Googles sekretesspolicy kan ses här: https://www.google.de/policyer/Integritet/

För dataöverföringar till USA har leverantören anslutit sig till dataskyddsramverket mellan EU och USA (EU-US Data Privacy Framework), som säkerställer överensstämmelse med den europeiska dataskyddsnivån på grundval av ett adekvathetsbeslut från Europeiska kommissionen.

11) Webbplatsfunktioner

11.1 Pinterest plugins

Plugins från följande leverantörs sociala nätverk används på vår webbplats: Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland

Dessa plugins möjliggör direkt interaktion med innehåll på det sociala nätverket.

För att öka skyddet av dina uppgifter när du besöker vår webbplats, avaktiveras plugins initialt med en så kallad "2-click" eller "Shariff"-lösning.

Denna integration säkerställer att ingen anslutning till leverantörens servrar upprättas när en sida på vår webbplats som innehåller sådana plugins anropas.

Din webbläsare upprättar endast en direkt anslutning till leverantörens servrar när du aktiverar plugins och därmed ger ditt samtycke till dataöverföring i enlighet med artikel 6 lit. Oavsett om du loggar in på en befintlig användarprofil, överförs en viss mängd information om din enhet som används (inklusive din IP-adress), din webbläsare och din sidhistorik till leverantören och bearbetas där vid behov.

Om du är inloggad på en befintlig användarprofil på leverantörens sociala nätverk kommer information om interaktioner som utförs via plugins också att publiceras där och visas för dina kontakter.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att avaktivera det aktiverade pluginet genom att klicka på det igen. Återkallelsen har dock ingen inverkan på de uppgifter som redan har överförts till leverantören.

Data kan också överföras till: Pinterest Inc., USA

Vi har slutit ett orderhanteringsavtal med leverantören, som säkerställer skyddet av data från våra webbplatsbesökare och förbjuder obehörigt avslöjande till tredje part.

För överföring av data till USA förlitar sig leverantören på standardavtalsklausuler från Europeiska kommissionen, vilka är avsedda att säkerställa efterlevnad av europeiska dataskyddsnivåer.

11.2 Vimeo

Den här webbplatsen använder plugins för att visa och spela upp videor från följande leverantör: Vimeo.com, Inc., 330 West 34th Street, 10th Floor, New York, NY 10001, USA

Om du öppnar en sida på vår webbplats som innehåller ett sådant plugin, upprättar din webbläsare en direkt anslutning till leverantörens servrar för att ladda plugin. Viss information, inklusive din IP-adress, överförs till leverantören.

Om uppspelning av inbäddade videor startas via plugin, använder leverantören även cookies för att samla in information om användarbeteende, skapa uppspelningsstatistik och förhindra kränkande beteende.

Om du är inloggad på ett användarkonto hos leverantören under ditt besök på sajten kommer dina data att tilldelas direkt till ditt konto när du klickar på en video. Om du inte vill bli tilldelad ditt konto måste du logga ut innan du trycker på play-knappen.

All ovan nämnda behandling, i synnerhet inställningen av cookies för att läsa information på den slutenhet som används, sker endast om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel 6 (1) (a) GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom att avaktivera denna tjänst med hjälp av "Cookie Consent Tool" som finns på webbplatsen.

För dataöverföringar till USA har leverantören anslutit sig till dataskyddsramverket mellan EU och USA (EU-US Data Privacy Framework), som säkerställer överensstämmelse med den europeiska dataskyddsnivån på grundval av ett adekvathetsbeslut från Europeiska kommissionen.

11.3 youtube

Den här webbplatsen använder plugins för att visa och spela upp videor från följande leverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

Data kan också överföras till: Google LLC., USA

Om du öppnar en sida på vår webbplats som innehåller ett sådant plugin, upprättar din webbläsare en direkt anslutning till leverantörens servrar för att ladda plugin. Viss information, inklusive din IP-adress, överförs till leverantören.

Om uppspelning av inbäddade videor startas via plugin, använder leverantören även cookies för att samla in information om användarbeteende, skapa uppspelningsstatistik och förhindra kränkande beteende.

Om du är inloggad på ett användarkonto hos leverantören under ditt besök på sajten kommer dina data att tilldelas direkt till ditt konto när du klickar på en video. Om du inte vill bli tilldelad ditt konto måste du logga ut innan du trycker på play-knappen.

All ovan nämnda behandling, i synnerhet inställningen av cookies för att läsa information på den slutenhet som används, sker endast om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel 6 (1) (a) GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom att avaktivera denna tjänst med hjälp av "Cookie Consent Tool" som finns på webbplatsen.

För dataöverföringar till USA har leverantören anslutit sig till dataskyddsramverket mellan EU och USA (EU-US Data Privacy Framework), som säkerställer överensstämmelse med den europeiska dataskyddsnivån på grundval av ett adekvathetsbeslut från Europeiska kommissionen.

11.4 Googles webbfonter

Denna webbplats använder så kallade webbteckensnitt från följande leverantör för enhetlig visning av teckensnitt: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland

När du öppnar en sida laddar din webbläsare in de nödvändiga webbteckensnitten i webbläsarens cache för att kunna visa text och typsnitt korrekt och upprättar en direkt anslutning till leverantörens servrar. Viss webbläsarinformation, inklusive din IP-adress, överförs till leverantören.

Data kan också överföras till: Google LLC, USA

Behandlingen av personuppgifter i samband med upprättandet av en förbindelse med leverantören av typsnitten kommer endast att utföras om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel 6 (1) (a) GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom att avaktivera denna tjänst med hjälp av "Cookie Consent Tool" som finns på webbplatsen. Om din webbläsare inte stöder webbteckensnitt kommer ett standardteckensnitt att användas av din dator.

För dataöverföringar till USA har leverantören anslutit sig till dataskyddsramverket mellan EU och USA (EU-US Data Privacy Framework), som säkerställer överensstämmelse med den europeiska dataskyddsnivån på grundval av ett adekvathetsbeslut från Europeiska kommissionen.

11.5 Google Translate

Denna webbplats använder översättningstjänsten "Google Translate" som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google") via en API-integration. Webbläsaren du använder ansluter till Googles servrar så att översättningen automatiskt visas enligt ditt val av nationellt språk. Google använder så kallade "cookies", som är textfiler som lagras på din dator och som gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av kakan om din användning av denna webbplats (inklusive den förkortade IP-adressen) överförs vanligtvis till en Google-server och lagras där; den kan också överföras till Google LLC-servern. kommer i USA.

Om personuppgifter behandlas görs detta i enlighet med artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR baserat på vårt legitima intresse för hinderfri och universell tillgänglighet till vår webbplats.

Så långt det krävs enligt lag har vi ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter som beskrivs ovan i enlighet med art. en GDPR erhållen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva ditt återkallande, inaktivera den här tjänsten i "Cookie Consent Tool" som tillhandahålls på webbplatsen.

För dataöverföringar till USA har leverantören anslutit sig till dataskyddsramverket mellan EU och USA (EU-US Data Privacy Framework), som säkerställer överensstämmelse med den europeiska dataskyddsnivån på grundval av ett adekvathetsbeslut från Europeiska kommissionen.

11.6 Googles kundrecensioner (tidigare Googles certifierade återförsäljarprogram)

Vi arbetar med Google genom programmet Google Kundrecensioner. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Detta program ger oss möjlighet att samla in kundrecensioner från användare av vår webbplats. När du har gjort ett köp på vår webbplats kommer du att bli tillfrågad om du vill delta i en e-postundersökning från Google.

Om du ger ditt samtycke i enlighet med artikel 6(1)(a) GDPR kommer vi att överföra din e-postadress till Google. Du kommer att få ett e-postmeddelande från Google Kundrecensioner som ber dig att betygsätta shoppingupplevelsen på vår webbplats. Recensionen du skickar kommer sedan att sammanställas med våra andra recensioner och visas på vår Google Kundrecensioner-logotyp och på vår Merchant Center-instrumentpanel. Ditt betyg kommer också att användas för Googles säljarbetyg. Som en del av användningen av Googles kundrecensioner kan personuppgifter också överföras till Google LLCs servrar. komma till USA.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till den person som är ansvarig för databehandlingen eller till Google.

För dataöverföringar till USA har leverantören anslutit sig till dataskyddsramverket mellan EU och USA (EU-US Data Privacy Framework), som säkerställer överensstämmelse med den europeiska dataskyddsnivån på grundval av ett adekvathetsbeslut från Europeiska kommissionen.

11.7 Ansökningar om platsannonser via e-post

På vår webbplats publicerar vi för närvarande lediga platser i ett separat avsnitt, till vilka berörda parter kan ansöka via e-post till den angivna kontaktadressen.

Sökande måste tillhandahålla alla personuppgifter som är nödvändiga för en välgrundad bedömning, inklusive allmän information som namn, adress och kontaktuppgifter, samt bevis på prestation och, i förekommande fall, hälsorelaterad information. Detaljer om ansökan finns i platsannonsen.

Efter mottagande av ansökan via e-post kommer uppgifterna att lagras och utvärderas uteslutande i syfte att behandla ansökan. Om vi ​​har några frågor använder vi antingen den sökandes e-postadress eller telefonnummer. Behandlingen sker på grundval av artikel 6 paragraf 1 lit b GDPR (eller § 26 paragraf 1 BDSG), i den mening som att gå igenom ansökningsprocessen anses vara inledandet av ett anställningsavtal.

I den mån särskilda kategorier av personuppgifter i den mening som avses i artikel 9, punkt 1 GDPR (t.ex. hälsodata som information om den allvarligt funktionshindrade personens kvalifikation) begärs från sökande, sker behandling i enlighet med artikel 9, punkt 2, lit. b. GDPR, så att vi kan utöva de rättigheter som följer av arbetsrätten och lagen om social trygghet och socialt skydd och uppfylla våra skyldigheter i detta avseende.

Kumulativt eller alternativt kan behandlingen av de speciella datakategorierna också baseras på artikel 9, punkt 1, lit. h GDPR om de används i syfte att förebygga hälso- och sjukvård eller arbetsmedicin, för att bedöma den sökandes förmåga att arbeta, för medicinsk diagnostik, för vård eller behandling inom hälso- eller socialt område eller för administration av system och tjänster inom hälso- eller socialt område han följer.

Om den sökande inte väljs ut eller om en sökande återkallar sin ansökan i förtid, kommer hans överförda uppgifter och all elektronisk korrespondens inklusive ansökans e-post att raderas senast 6 månader efter meddelandet. Denna period grundar sig på vårt berättigade intresse av att svara på eventuella följdfrågor om ansökan och att vid behov kunna fullgöra våra skyldigheter att tillhandahålla bevis från föreskrifterna om likabehandling av sökande.

I händelse av en framgångsrik ansökan kommer de angivna uppgifterna att behandlas på grundval av artikel 6 (1) (b) GDPR (när de behandlas i Tyskland i samband med § 26 (1) BDSG) i syfte att utföra anställningen relation.

11.8 Onlineansökningar med hjälp av ett formulär

På vår hemsida annonserar vi aktuella lediga tjänster i en separat sektion, som intresserade kan söka till med hjälp av lämplig blankett.

Sökande måste tillhandahålla alla personuppgifter som är nödvändiga för en välgrundad bedömning, inklusive allmän information som namn, adress och kontaktuppgifter, samt bevis på prestation och, i förekommande fall, hälsorelaterad information. Detaljer om ansökan finns i platsannonsen.

Under sändningen av formuläret överförs sökandens uppgifter till oss i krypterad form i enlighet med teknikens ståndpunkt, lagras av oss och utvärderas uteslutande i syfte att behandla ansökan. Behandlingen sker på grundval av artikel 6 paragraf 1 lit b GDPR (eller § 26 paragraf 1 BDSG), i den mening som att gå igenom ansökningsprocessen anses vara inledandet av ett anställningsavtal.

I den mån särskilda kategorier av personuppgifter i den mening som avses i artikel 9, punkt 1 GDPR (t.ex. hälsodata som information om den allvarligt funktionshindrade personens kvalifikation) begärs från sökande, sker behandling i enlighet med artikel 9, punkt 2, lit. b. GDPR, så att vi kan utöva de rättigheter som följer av arbetsrätten och lagen om social trygghet och socialt skydd och uppfylla våra skyldigheter i detta avseende.

Kumulativt eller alternativt kan behandlingen av de speciella datakategorierna också baseras på artikel 9, punkt 1, lit. h GDPR om de används i syfte att förebygga hälso- och sjukvård eller arbetsmedicin, för att bedöma den sökandes förmåga att arbeta, för medicinsk diagnostik, för vård eller behandling inom hälso- eller socialt område eller för administration av system och tjänster inom hälso- eller socialt område han följer.

Om den sökande inte väljs ut eller om en sökande återkallar sin ansökan i förtid kommer dennes uppgifter som lämnats i formuläret och all elektronisk korrespondens, inklusive ansökningsmejlet, att raderas senast efter 6 månader efter anmälan. Denna period grundar sig på vårt berättigade intresse av att svara på eventuella följdfrågor om ansökan och att vid behov kunna fullgöra våra skyldigheter att tillhandahålla bevis från föreskrifterna om likabehandling av sökande.

I händelse av en framgångsrik ansökan kommer de angivna uppgifterna att behandlas på grundval av artikel 6 (1) (b) GDPR (när de behandlas i Tyskland i samband med § 26 (1) BDSG) i syfte att utföra anställningen relation.

12) Verktyg och diverse

12.1 - Lex kontor

Vi använder den molnbaserade bokföringstjänsten från följande leverantör för att göra bokföringen: Haufe-Lexware GmbH & Co. KG, Munzinger Straße 9, 79111 Freiburg, Tyskland

Leverantören behandlar inkommande och utgående fakturor och, vid behov, banktransaktionerna i vårt företag för att automatiskt registrera fakturor, matcha dem med transaktionerna och skapa den ekonomiska bokföringen från dem i en delvis automatiserad process.

Sofern hierbei auch personenbezogene Daten verarbeitet werden, erfolgt die Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO auf Basis unseres berechtigten Interesses an einer effizienten Organization and Dokumentation unserer Geschäftsvorgänge.

12.2 Cookie Consent Tool

Den här webbplatsen använder ett så kallat "cookies consent tool" för att få effektivt användarsamtycke för cookies och cookie-baserade applikationer som kräver samtycke. "Cookie-samtyckesverktyget" visas för användare när de kommer åt sidan i form av ett interaktivt användargränssnitt där samtycke kan ges för vissa cookies och/eller cookie-baserade applikationer genom att markera en ruta. Genom att använda verktyget laddas alla cookies/tjänster som kräver samtycke endast om respektive användare ger sitt samtycke genom att kryssa i rutan. Detta säkerställer att sådana cookies endast ställs in på användarens enhet om samtycke har getts.

Verktyget sätter tekniskt nödvändiga cookies för att spara dina cookie-inställningar. Personliga användaruppgifter behandlas i allmänhet inte här.

Om, i enskilda fall, personuppgifter (såsom IP-adressen) behandlas i syfte att lagra, tilldela eller logga cookie-inställningar, utförs detta i enlighet med artikel 6 Stycke 1 bokstav f GDPR utifrån vårt berättigade intresse i en juridiskt kompatibel, användarspecifik och användarvänlig samtyckeshantering för cookies och därför en juridiskt kompatibel design av vår webbplats.

En annan rättslig grund för behandling är artikel 6 (1) (c) GDPR. Som ansvarig person är vi föremål för den rättsliga skyldigheten att göra användningen av tekniskt onödiga cookies beroende av respektive användares samtycke.

Om det är nödvändigt har vi slutit ett orderhanteringsavtal med leverantören, som säkerställer skyddet av data från våra webbplatsbesökare och förbjuder obehörigt avslöjande till tredje part.

Ytterligare information om operatören och inställningsalternativen för cookie-innehållsverktyget finns direkt i motsvarande användargränssnitt på vår webbplats.

12.3 Wordfence

Av säkerhetsskäl använder denna webbplats tjänsten från följande leverantör: Defiant Inc., 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA

Leverantören skyddar webbplatsen och tillhörande IT-infrastruktur mot obehörig åtkomst från tredje part, cyberattacker, virus och skadlig kod. Leverantören samlar in användarnas IP-adresser och, vid behov, annan information om ditt beteende på vår webbplats (särskilt åtkomliga webbadresser och rubrikinformation) för att känna igen och avvärja olaglig sidåtkomst och faror. Den registrerade IP-adressen jämförs med en lista över kända angripare. Om den registrerade IP-adressen känns igen som en säkerhetsrisk kan leverantören automatiskt blockera denna för sidåtkomst. Informationen som samlas in på detta sätt överförs till leverantörens server och lagras där.

Den beskrivna databehandlingen utförs i enlighet med Artikel 6 Stycke 1 Bokstav f GDPR på grundval av våra legitima intressen av att skydda webbplatsen från skadliga cyberattacker och att upprätthålla strukturell och dataintegritet och säkerhet.

Om besökare på webbplatsen har inloggningsrättigheter sätter leverantören även cookies (=små textfiler) på den slutenhet som besökaren använder. Med hjälp av kakorna kan viss plats- och enhetsinformation läsas ut, vilket gör det möjligt att göra en bedömning av om den inloggningsauktoriserade åtkomsten kommer från en legitim person. Samtidigt kan åtkomsträttigheter utvärderas via cookies och frigöras via en intern brandvägg enligt behörighetsnivå. Slutligen används kakorna för att registrera oregelbunden åtkomst av webbplatsadministratörer från nya enheter eller nya platser och för att meddela andra administratörer om detta.
Dessa cookies sätts endast om en användare har inloggningsrättigheter. Leverantören sätter inga cookies för webbplatsbesökare utan inloggningsbehörighet.
Om personuppgifter behandlas via cookies sker behandlingen i enlighet med artikel 6 lit f.

Vi har slutit ett orderhanteringsavtal med leverantören, som säkerställer skyddet av data från våra webbplatsbesökare och förbjuder obehörigt avslöjande till tredje part.

För överföring av data till USA förlitar sig leverantören på standardavtalsklausuler från Europeiska kommissionen, vilka är avsedda att säkerställa efterlevnad av europeiska dataskyddsnivåer.

13) rättigheter för den berörda personen

13.1 Den tillämpliga dataskyddslagstiftningen ger dig följande rättigheter för registrerade (informations- och ingripanderättigheter) gentemot den person som är ansvarig med avseende på behandlingen av dina personuppgifter, varvid hänvisning görs till den angivna rättsliga grunden för respektive utövande krav:

 • Rätt till information i enlighet med artikel 15 GDPR;
 • Rätt till rättelse i enlighet med artikel 16 GDPR;
 • Rätt till radering i enlighet med artikel 17 GDPR;
 • Rätt till begränsning av behandling i enlighet med artikel 18 GDPR;
 • Rätt till information i enlighet med artikel 19 GDPR;
 • Rätt till dataportabilitet i enlighet med artikel 20 GDPR;
 • Rätt att återkalla samtycke som ges i enlighet med artikel 7, paragraf 3 GDPR;
 • Rätt att lämna in ett klagomål i enlighet med artikel 77 GDPR.

13.2 WIDERSPRUCHSRECHT

OM VI i ett ränte ÖVERVÄGANDEN dina personuppgifter på grund av vår övergripande INTRESSE FÖR PROCESS, har du rätt att när som sikt, skäl grundade på deras situation visas mot BEHANDLING KONFLIKT MED verkan för framtiden överklagande.

GÖR nyttjanderätten stannar vi behandlingen av DATA DATA. En YTBEHANDLING KVAR MEN RESERVED NÄR VI OBLIGATORISK SKYDD VÄRDIG ORSAKAR FÖR BEARBETNING kan visa deras intressen, GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER och friheter vägning eller om behandlingen av VERKSTÄLLIGHET, motion eller försvara rättsliga anspråk tjänar.

ÄR DIN personuppgifter som behandlas av oss för att direktreklam ATT ANVÄNDA har rätt HELST mot oppositions PÅ BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER ÄMNE slut för ENLIGT sådan reklam överklagande. Du kan utöva det uppställda som beskrivits ovan.

GÖR ANVÄNDNING AV DIN HÄNDIGHET RÄTT, SLUTAR VI FÖRARBEHANDLING AV DATA SOM ANVÄNDS FÖR DIREKT ANTAL.

14) Varaktighet för lagring av personuppgifter

Längden på lagring av personuppgifter som uppmätts på grundval av den relevanta rättsliga grunden, i syfte att bearbeta och - i förekommande fall - baserad också på den lagstadgade lagringsperiod (till exempel, handels- och skattelagringsperioder).

Vid behandling av personuppgifter på grundval av ett uttryckligt samtycke i enlighet med artikel 6 punkt 1 lit a GDPR kommer de berörda uppgifterna att lagras tills du återkallar ditt samtycke.

Det finns lagstadgade kvarhållningsperioder för data som i samband med juridiska eller liknande skyldigheter är baserade på Art 6 para 1 lit. b DSGVO behandlas dessa data rutinmässigt raderas efter utgången av lagringstiden, under förutsättning att de inte längre att uppfylla avtalet eller avtalsförhandlingar nödvändigt och / eller kvarstår vår del något berättigat intresse i ytterligare lagring.

Vid behandling av personuppgifter på grundval av artikel 6 punkt 1 bokstav f GDPR kommer dessa uppgifter att lagras tills du utövar din rätt att göra invändningar i enlighet med artikel 21 punkt 1 GDPR, såvida vi inte kan tillhandahålla tvingande skyddsvärda skäl som bevisar behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller så tjänar behandlingen till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Vid behandling av personuppgifter i syfte att rikta reklam på grundval av artikel 6 (1) (f) GDPR, kommer dessa uppgifter att lagras tills du utövar din rätt att invända enligt artikel 21 (2) GDPR.

Om inte annat anges i övrig information i denna förklaring om specifika bearbetningssituationer, raderas lagrade personuppgifter om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades eller på annat sätt behandlades.