Lista życzeń 0 Koszyk 0 Moje konto
Unikalne tkaniny z całego świata | Darmowa dostawa od 80€

Zasady anulowania i formularz anulowania

Konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z następującymi warunkami, na mocy których konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie są ani komercyjne, ani samozatrudnione:

A. Zasady anulowania

Prawo odstąpienia od umowy

Masz prawo do odstąpienia w terminie czternastu dni bez podawania przyczyny tej umowy.

W przypadku umów na dostawę towarów okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszli w posiadanie ostatniego towaru.

Odmiennie od tego, termin odstąpienia od umowy w przypadku umowy o regularne dostarczanie towarów przez określony czas wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszli w posiadanie pierwsze towary lub ma.

W przypadku umów o dostarczenie danych, które nie znajdują się na fizycznym nośniku danych, a które są wytwarzane i udostępniane w formie cyfrowej (treści cyfrowe), termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa, trzeba (Ubuntu World UG (ograniczona odpowiedzialność), Ringstr. 11, 65451 Kelsterbach, Niemcy, tel.: 06107 - 713 9749, e-mail: info@truefabrics.de) poprzez jednoznaczne oświadczenie (np. list wysłany pocztą lub e-mailem) o Twojej decyzji o przyjęciu tego do unieważnić umowę. Możesz w tym celu skorzystać z załączonego przykładowego formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia, wystarczy, że wyślesz swoją komunikację dotyczącą prawa do odstąpienia od umowy przed upływem okresu karencji.

Skutki odstąpienia

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy wybraliśmy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innej metody dostawy niż najkorzystniejsza standardowa dostawa, którą oferujemy muszą spłacić niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od daty, w której otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. Do tej spłaty korzystamy z tych samych sposobów płatności, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że uzgodniono inaczej z tobą; W żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony tymi opłatami za spłatę.

Bei Verträgen zur Lieferung von Waren können wir die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückges nachandt haben, jedem, welches der frühere Zeitpist.

Musisz zwrócić nam towar niezwłocznie, aw każdym razie nie później niż czternaście dni od daty, w której poinformujesz nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli wyślesz towar przed upływem czternastu dni.

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

Wystarczy tylko zapłacić za zmniejszenie wartości towarów, w przypadku gdy utrata wartości wynika z niezbędnym do ustalenia charakteru, właściwości i funkcjonowania transportu towarów.

Wyłączenie lub przedterminowe wypowiedzenie prawa do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia nie ma zastosowania do konsumentów, którzy w momencie zawarcia umowy nie należą do żadnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i których jedyny adres zamieszkania i adres dostawy znajdują się poza Unią Europejską w chwili zawarcia umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie w przypadku umów o dostarczanie treści cyfrowych, jeśli rozpoczęliśmy realizację umowy po tym, jak wyraźnie zgodziłeś się, że zaczniemy wykonywać umowę przed upływem okresu odstąpienia, potwierdziłeś nam, że jesteś świadomi, że za Twoją zgodą tracisz prawo do odstąpienia od umowy z chwilą rozpoczęcia realizacji umowy, a my przekazaliśmy Ci potwierdzenie zawarcia umowy na trwałym nośniku, na którym treść umowy, w tym ww. wymagania dotyczące przedwczesnego wygaśnięcia prawo do odstąpienia od umowy jest powielane.

Ogólne informacje dotyczące zwrotu towaru

1) Unikaj uszkodzenia i zanieczyszczenia towaru. Proszę zwrócić towar w oryginalnym opakowaniu ze wszystkimi akcesoriami i wszystkimi elementami opakowania z powrotem do nas. W razie potrzeby użyj ochronnego opakowania zewnętrznego. Jeśli nie masz już oryginalnego opakowania, zapewnij odpowiednie opakowanie dla wystarczającej ochrony przed uszkodzeniem podczas transportu.
2) Prosimy nie zwracać towaru do nas opłacony przewóz.
3) Należy pamiętać, że wyżej wymienione liczby 1-2 nie są warunkiem skutecznego wykonywania prawa do odstąpienia od umowy.

B. Formularz wypłaty

Jeśli chcesz odwołać umowę, wypełnij ten formularz i odeślij go.

An

Ubuntu World UG (ograniczona odpowiedzialność)
Ringstrasse 11
65451 Kelsterbacha
w Niemczech

E-mail: info@truefabrics.de

Ja / my (*) niniejszym odwołujemy umowę zawartą przeze mnie / nas (*) dotyczącą zakupu następujących towarów (*) / świadczenia następującej usługi (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Zamówione (*) ____________ / otrzymane w dniu (*) __________________

________________________________________________________
Nazwa konsumenta (-ów)

________________________________________________________
Adres konsumenta (ów)

________________________________________________________
Podpis konsumenta (użytkowników) (tylko w przypadku powiadomienia na papierze)

_________________________
data

(*) Niepotrzebne skreślić